به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیثه رحیمی صادق، حسام الدین معین زاده، بهرام بهرام بیگی، (1401). کانی شناسی و زمین شیمی گارنت های چند خاستگاهی در گارنت شیست های منطقه انجیرخواجه- سیرجان (جنوب شرق ایران) بر پایه بررسی طیف سنجی ریز رامان، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 30(2)، 295-310. magiran.com/p2444526
H. Rahimi sadegh, H.Moeinzadeh, B.Bahrambygi, (2022). Mineralogy and geochemistry of multi genesis Garnetsin Anjir Khajeh Garnet schists, (outheast Iran) with constraining to micro Raman spectroscopy, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 30(2), 295-310. magiran.com/p2444526
حدیثه رحیمی صادق، حسام الدین معین زاده، بهرام بهرام بیگی، کانی شناسی و زمین شیمی گارنت های چند خاستگاهی در گارنت شیست های منطقه انجیرخواجه- سیرجان (جنوب شرق ایران) بر پایه بررسی طیف سنجی ریز رامان. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1401؛ 30(2): 295-310. magiran.com/p2444526
H. Rahimi sadegh, H.Moeinzadeh, B.Bahrambygi, Mineralogy and geochemistry of multi genesis Garnetsin Anjir Khajeh Garnet schists, (outheast Iran) with constraining to micro Raman spectroscopy, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2022; 30(2): 295-310. magiran.com/p2444526
حدیثه رحیمی صادق، حسام الدین معین زاده، بهرام بهرام بیگی، "کانی شناسی و زمین شیمی گارنت های چند خاستگاهی در گارنت شیست های منطقه انجیرخواجه- سیرجان (جنوب شرق ایران) بر پایه بررسی طیف سنجی ریز رامان"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 30، شماره 2 (1401): 295-310. magiran.com/p2444526
H. Rahimi sadegh, H.Moeinzadeh, B.Bahrambygi, "Mineralogy and geochemistry of multi genesis Garnetsin Anjir Khajeh Garnet schists, (outheast Iran) with constraining to micro Raman spectroscopy", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 30, no.2 (2022): 295-310. magiran.com/p2444526
حدیثه رحیمی صادق، حسام الدین معین زاده، بهرام بهرام بیگی، (1401). 'کانی شناسی و زمین شیمی گارنت های چند خاستگاهی در گارنت شیست های منطقه انجیرخواجه- سیرجان (جنوب شرق ایران) بر پایه بررسی طیف سنجی ریز رامان'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 30(2)، صص.295-310. magiran.com/p2444526
H. Rahimi sadegh, H.Moeinzadeh, B.Bahrambygi, (2022). 'Mineralogy and geochemistry of multi genesis Garnetsin Anjir Khajeh Garnet schists, (outheast Iran) with constraining to micro Raman spectroscopy', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 30(2), pp.295-310. magiran.com/p2444526
حدیثه رحیمی صادق؛ حسام الدین معین زاده؛ بهرام بهرام بیگی. "کانی شناسی و زمین شیمی گارنت های چند خاستگاهی در گارنت شیست های منطقه انجیرخواجه- سیرجان (جنوب شرق ایران) بر پایه بررسی طیف سنجی ریز رامان". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 30 ،2 ، 1401، 295-310. magiran.com/p2444526
H. Rahimi sadegh; H.Moeinzadeh; B.Bahrambygi. "Mineralogy and geochemistry of multi genesis Garnetsin Anjir Khajeh Garnet schists, (outheast Iran) with constraining to micro Raman spectroscopy", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 30, 2, 2022, 295-310. magiran.com/p2444526
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال