به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا حق بیان، بهنام تشیع، مهدی مومنی، (1401). ارائه یک روش سیستماتیک به منظور شناسایی و نمایش کانون های مکانی و زمانی جرم خیزی - مطالعه موردی: سرقت از منازل، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 31(121)، 7-22. magiran.com/p2444697
Sara Haghbayan , Behnam Tashayo, Mehdi Momeni, (2022). Presentation a systematic method for identifying and displaying spatial and temporal of hot crime spots: A case study of residential burglary, , 31(121), 7-22. magiran.com/p2444697
سارا حق بیان، بهنام تشیع، مهدی مومنی، ارائه یک روش سیستماتیک به منظور شناسایی و نمایش کانون های مکانی و زمانی جرم خیزی - مطالعه موردی: سرقت از منازل. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 1401؛ 31(121): 7-22. magiran.com/p2444697
Sara Haghbayan , Behnam Tashayo, Mehdi Momeni, Presentation a systematic method for identifying and displaying spatial and temporal of hot crime spots: A case study of residential burglary, , 2022; 31(121): 7-22. magiran.com/p2444697
سارا حق بیان، بهنام تشیع، مهدی مومنی، "ارائه یک روش سیستماتیک به منظور شناسایی و نمایش کانون های مکانی و زمانی جرم خیزی - مطالعه موردی: سرقت از منازل"، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 31، شماره 121 (1401): 7-22. magiran.com/p2444697
Sara Haghbayan , Behnam Tashayo, Mehdi Momeni, "Presentation a systematic method for identifying and displaying spatial and temporal of hot crime spots: A case study of residential burglary", 31, no.121 (2022): 7-22. magiran.com/p2444697
سارا حق بیان، بهنام تشیع، مهدی مومنی، (1401). 'ارائه یک روش سیستماتیک به منظور شناسایی و نمایش کانون های مکانی و زمانی جرم خیزی - مطالعه موردی: سرقت از منازل'، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 31(121)، صص.7-22. magiran.com/p2444697
Sara Haghbayan , Behnam Tashayo, Mehdi Momeni, (2022). 'Presentation a systematic method for identifying and displaying spatial and temporal of hot crime spots: A case study of residential burglary', , 31(121), pp.7-22. magiran.com/p2444697
سارا حق بیان؛ بهنام تشیع؛ مهدی مومنی. "ارائه یک روش سیستماتیک به منظور شناسایی و نمایش کانون های مکانی و زمانی جرم خیزی - مطالعه موردی: سرقت از منازل". فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 31 ،121 ، 1401، 7-22. magiran.com/p2444697
Sara Haghbayan ; Behnam Tashayo; Mehdi Momeni. "Presentation a systematic method for identifying and displaying spatial and temporal of hot crime spots: A case study of residential burglary", , 31, 121, 2022, 7-22. magiran.com/p2444697
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال