به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه رضاییان فردویی، منصوره حورعلی، الهه عطری نژاد، ابراهیم فربد، (1401). رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری (مورد مطالعه: شهرداری های شهر تهران)، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(4)، 167-205. magiran.com/p2444905
Sedigheh Rezaeian Fardoei, Mansoureh Hourali , Elahe Atri Nejad, Ebrahim Farbod, (2022). Ranking Key Factors Affecting the Improvement of Transparency and Accountability of e-Government in Municipality (Case Study: Tehran Municipality), journal of Iranian Public Administration Studies, 4(4), 167-205. magiran.com/p2444905
صدیقه رضاییان فردویی، منصوره حورعلی، الهه عطری نژاد، ابراهیم فربد، رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری (مورد مطالعه: شهرداری های شهر تهران). فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 1401؛ 4(4): 167-205. magiran.com/p2444905
Sedigheh Rezaeian Fardoei, Mansoureh Hourali , Elahe Atri Nejad, Ebrahim Farbod, Ranking Key Factors Affecting the Improvement of Transparency and Accountability of e-Government in Municipality (Case Study: Tehran Municipality), journal of Iranian Public Administration Studies, 2022; 4(4): 167-205. magiran.com/p2444905
صدیقه رضاییان فردویی، منصوره حورعلی، الهه عطری نژاد، ابراهیم فربد، "رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری (مورد مطالعه: شهرداری های شهر تهران)"، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران 4، شماره 4 (1401): 167-205. magiran.com/p2444905
Sedigheh Rezaeian Fardoei, Mansoureh Hourali , Elahe Atri Nejad, Ebrahim Farbod, "Ranking Key Factors Affecting the Improvement of Transparency and Accountability of e-Government in Municipality (Case Study: Tehran Municipality)", journal of Iranian Public Administration Studies 4, no.4 (2022): 167-205. magiran.com/p2444905
صدیقه رضاییان فردویی، منصوره حورعلی، الهه عطری نژاد، ابراهیم فربد، (1401). 'رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری (مورد مطالعه: شهرداری های شهر تهران)'، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(4)، صص.167-205. magiran.com/p2444905
Sedigheh Rezaeian Fardoei, Mansoureh Hourali , Elahe Atri Nejad, Ebrahim Farbod, (2022). 'Ranking Key Factors Affecting the Improvement of Transparency and Accountability of e-Government in Municipality (Case Study: Tehran Municipality)', journal of Iranian Public Administration Studies, 4(4), pp.167-205. magiran.com/p2444905
صدیقه رضاییان فردویی؛ منصوره حورعلی؛ الهه عطری نژاد؛ ابراهیم فربد. "رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری (مورد مطالعه: شهرداری های شهر تهران)". فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4 ،4 ، 1401، 167-205. magiran.com/p2444905
Sedigheh Rezaeian Fardoei; Mansoureh Hourali ; Elahe Atri Nejad; Ebrahim Farbod. "Ranking Key Factors Affecting the Improvement of Transparency and Accountability of e-Government in Municipality (Case Study: Tehran Municipality)", journal of Iranian Public Administration Studies, 4, 4, 2022, 167-205. magiran.com/p2444905
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال