به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حیدر پاسنگ، علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی، حبیب الله حلیمی جلودار، (1401). قواعد تفسیر لغوی، نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 53(1)، 241-260. magiran.com/p2444934
Heidar Pasang, AliAkbar Rabi Nataj, Mohsen Nouraei , Habibollah Halimi Jelodar, (2022). The Rules of the Verbal Interpretation, Quranic & Hadith Studies, 53(1), 241-260. magiran.com/p2444934
حیدر پاسنگ، علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی، حبیب الله حلیمی جلودار، قواعد تفسیر لغوی. نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 1401؛ 53(1): 241-260. magiran.com/p2444934
Heidar Pasang, AliAkbar Rabi Nataj, Mohsen Nouraei , Habibollah Halimi Jelodar, The Rules of the Verbal Interpretation, Quranic & Hadith Studies, 2022; 53(1): 241-260. magiran.com/p2444934
حیدر پاسنگ، علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی، حبیب الله حلیمی جلودار، "قواعد تفسیر لغوی"، نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 53، شماره 1 (1401): 241-260. magiran.com/p2444934
Heidar Pasang, AliAkbar Rabi Nataj, Mohsen Nouraei , Habibollah Halimi Jelodar, "The Rules of the Verbal Interpretation", Quranic & Hadith Studies 53, no.1 (2022): 241-260. magiran.com/p2444934
حیدر پاسنگ، علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی، حبیب الله حلیمی جلودار، (1401). 'قواعد تفسیر لغوی'، نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 53(1)، صص.241-260. magiran.com/p2444934
Heidar Pasang, AliAkbar Rabi Nataj, Mohsen Nouraei , Habibollah Halimi Jelodar, (2022). 'The Rules of the Verbal Interpretation', Quranic & Hadith Studies, 53(1), pp.241-260. magiran.com/p2444934
حیدر پاسنگ؛ علی اکبر ربیع نتاج؛ محسن نورائی؛ حبیب الله حلیمی جلودار. "قواعد تفسیر لغوی". نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 53 ،1 ، 1401، 241-260. magiran.com/p2444934
Heidar Pasang; AliAkbar Rabi Nataj; Mohsen Nouraei ; Habibollah Halimi Jelodar. "The Rules of the Verbal Interpretation", Quranic & Hadith Studies, 53, 1, 2022, 241-260. magiran.com/p2444934
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال