به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا ملک پور افشار، علی اکبر حق دوست، رضا دهنویه، رضا شیخ زاده، سید میثم موسوی، پروین رضایی، ریحانه سلجوقی، مریم مکی، سمیه نوری حکمت، (1401). ریشه ها و راهکارهای مسئله مهاجرت نخبگان در ایران، مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، 6(1)، 81-87. magiran.com/p2447968
Reza Malekpour Afshar, Ali-Akbar Haghdoost, Reza Dehnavieh, Reza Sheikhzadeh, Seyed Meysam Mousavi, Parvin Rezaei, Reyhaneh Seljooghi, Maryam Maki, Somayeh Nouri Hekmat, (2022). Causes and Solutions of the Brain Drain in Iran, Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ), 6(1), 81-87. magiran.com/p2447968
رضا ملک پور افشار، علی اکبر حق دوست، رضا دهنویه، رضا شیخ زاده، سید میثم موسوی، پروین رضایی، ریحانه سلجوقی، مریم مکی، سمیه نوری حکمت، ریشه ها و راهکارهای مسئله مهاجرت نخبگان در ایران. مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، 1401؛ 6(1): 81-87. magiran.com/p2447968
Reza Malekpour Afshar, Ali-Akbar Haghdoost, Reza Dehnavieh, Reza Sheikhzadeh, Seyed Meysam Mousavi, Parvin Rezaei, Reyhaneh Seljooghi, Maryam Maki, Somayeh Nouri Hekmat, Causes and Solutions of the Brain Drain in Iran, Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ), 2022; 6(1): 81-87. magiran.com/p2447968
رضا ملک پور افشار، علی اکبر حق دوست، رضا دهنویه، رضا شیخ زاده، سید میثم موسوی، پروین رضایی، ریحانه سلجوقی، مریم مکی، سمیه نوری حکمت، "ریشه ها و راهکارهای مسئله مهاجرت نخبگان در ایران"، مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) 6، شماره 1 (1401): 81-87. magiran.com/p2447968
Reza Malekpour Afshar, Ali-Akbar Haghdoost, Reza Dehnavieh, Reza Sheikhzadeh, Seyed Meysam Mousavi, Parvin Rezaei, Reyhaneh Seljooghi, Maryam Maki, Somayeh Nouri Hekmat, "Causes and Solutions of the Brain Drain in Iran", Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ) 6, no.1 (2022): 81-87. magiran.com/p2447968
رضا ملک پور افشار، علی اکبر حق دوست، رضا دهنویه، رضا شیخ زاده، سید میثم موسوی، پروین رضایی، ریحانه سلجوقی، مریم مکی، سمیه نوری حکمت، (1401). 'ریشه ها و راهکارهای مسئله مهاجرت نخبگان در ایران'، مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، 6(1)، صص.81-87. magiran.com/p2447968
Reza Malekpour Afshar, Ali-Akbar Haghdoost, Reza Dehnavieh, Reza Sheikhzadeh, Seyed Meysam Mousavi, Parvin Rezaei, Reyhaneh Seljooghi, Maryam Maki, Somayeh Nouri Hekmat, (2022). 'Causes and Solutions of the Brain Drain in Iran', Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ), 6(1), pp.81-87. magiran.com/p2447968
رضا ملک پور افشار؛ علی اکبر حق دوست؛ رضا دهنویه؛ رضا شیخ زاده؛ سید میثم موسوی؛ پروین رضایی؛ ریحانه سلجوقی؛ مریم مکی؛ سمیه نوری حکمت. "ریشه ها و راهکارهای مسئله مهاجرت نخبگان در ایران". مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، 6 ،1 ، 1401، 81-87. magiran.com/p2447968
Reza Malekpour Afshar; Ali-Akbar Haghdoost; Reza Dehnavieh; Reza Sheikhzadeh; Seyed Meysam Mousavi; Parvin Rezaei; Reyhaneh Seljooghi; Maryam Maki; Somayeh Nouri Hekmat. "Causes and Solutions of the Brain Drain in Iran", Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ), 6, 1, 2022, 81-87. magiran.com/p2447968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال