به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Zahra Ghalichi Zaveh, Amin Babaei Pouya, Nastuna Ghanbari Sagharloo, Leila Azizi Fard, Mahbubeh Abdollahi, Alireza Khammar, Mostafa Kamali, Mohsen Poursadeqiyan, (2022). Designing a tool for measurement of preventive behaviors against coronavirus in the lifestyle and home-based jobs in Iranian society, Archives Of Occupational Health, 6(2), 1218-1223. magiran.com/p2449279
Zahra Ghalichi Zaveh, Amin Babaei Pouya, Nastuna Ghanbari Sagharloo, Leila Azizi Fard, Mahbubeh Abdollahi, Alireza Khammar, Mostafa Kamali, Mohsen Poursadeqiyan, Designing a tool for measurement of preventive behaviors against coronavirus in the lifestyle and home-based jobs in Iranian society, Archives Of Occupational Health, 2022; 6(2): 1218-1223. magiran.com/p2449279
Zahra Ghalichi Zaveh, Amin Babaei Pouya, Nastuna Ghanbari Sagharloo, Leila Azizi Fard, Mahbubeh Abdollahi, Alireza Khammar, Mostafa Kamali, Mohsen Poursadeqiyan, "Designing a tool for measurement of preventive behaviors against coronavirus in the lifestyle and home-based jobs in Iranian society", Archives Of Occupational Health 6, no.2 (2022): 1218-1223. magiran.com/p2449279
Zahra Ghalichi Zaveh, Amin Babaei Pouya, Nastuna Ghanbari Sagharloo, Leila Azizi Fard, Mahbubeh Abdollahi, Alireza Khammar, Mostafa Kamali, Mohsen Poursadeqiyan, (2022). 'Designing a tool for measurement of preventive behaviors against coronavirus in the lifestyle and home-based jobs in Iranian society', Archives Of Occupational Health, 6(2), pp.1218-1223. magiran.com/p2449279
Zahra Ghalichi Zaveh; Amin Babaei Pouya; Nastuna Ghanbari Sagharloo; Leila Azizi Fard; Mahbubeh Abdollahi; Alireza Khammar; Mostafa Kamali; Mohsen Poursadeqiyan. "Designing a tool for measurement of preventive behaviors against coronavirus in the lifestyle and home-based jobs in Iranian society", Archives Of Occupational Health, 6, 2, 2022, 1218-1223. magiran.com/p2449279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال