به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسد حجازی، (1401). شناسایی اهداف و فعالیتهای مطلوب در برنامه درسی کارورزی تربیت معلم ایران، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 11(30)، 47-76. magiran.com/p2450112
Asad Hejazi , (2022). Identify the Goals and Activities of Desirable in Iranian Teacher Training Internship Curriculum, Journal of Educational and Scholastic Studies, 11(30), 47-76. magiran.com/p2450112
اسد حجازی، شناسایی اهداف و فعالیتهای مطلوب در برنامه درسی کارورزی تربیت معلم ایران. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 1401؛ 11(30): 47-76. magiran.com/p2450112
Asad Hejazi , Identify the Goals and Activities of Desirable in Iranian Teacher Training Internship Curriculum, Journal of Educational and Scholastic Studies, 2022; 11(30): 47-76. magiran.com/p2450112
اسد حجازی، "شناسایی اهداف و فعالیتهای مطلوب در برنامه درسی کارورزی تربیت معلم ایران"، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 11، شماره 30 (1401): 47-76. magiran.com/p2450112
Asad Hejazi , "Identify the Goals and Activities of Desirable in Iranian Teacher Training Internship Curriculum", Journal of Educational and Scholastic Studies 11, no.30 (2022): 47-76. magiran.com/p2450112
اسد حجازی، (1401). 'شناسایی اهداف و فعالیتهای مطلوب در برنامه درسی کارورزی تربیت معلم ایران'، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 11(30)، صص.47-76. magiran.com/p2450112
Asad Hejazi , (2022). 'Identify the Goals and Activities of Desirable in Iranian Teacher Training Internship Curriculum', Journal of Educational and Scholastic Studies, 11(30), pp.47-76. magiran.com/p2450112
اسد حجازی. "شناسایی اهداف و فعالیتهای مطلوب در برنامه درسی کارورزی تربیت معلم ایران". فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 11 ،30 ، 1401، 47-76. magiran.com/p2450112
Asad Hejazi . "Identify the Goals and Activities of Desirable in Iranian Teacher Training Internship Curriculum", Journal of Educational and Scholastic Studies, 11, 30, 2022, 47-76. magiran.com/p2450112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال