به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه عاشوری، علی زاده محمدی ، محمد آرش رمضانی، علی وفایی، رضا کریمی، (1401). نقش میانجی گری گرایش های معنوی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زوجی، مجله پژوهش در دین و سلامت، 8(2)، 89-102. magiran.com/p2450522
Somayeh Ashori, Ali Zade-Mohammadi, Mohammad Arash Ramezani, Ali Vafaei, Reza Karimi, (2022). The Mediating Role of Spiritual Tendencies in the Relationship between Cognitive Emotion Regulation and Marital Adjustment, Journal of Pizhuhish dar din va salamat, 8(2), 89-102. magiran.com/p2450522
سمیه عاشوری، علی زاده محمدی ، محمد آرش رمضانی، علی وفایی، رضا کریمی، نقش میانجی گری گرایش های معنوی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زوجی. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1401؛ 8(2): 89-102. magiran.com/p2450522
Somayeh Ashori, Ali Zade-Mohammadi, Mohammad Arash Ramezani, Ali Vafaei, Reza Karimi, The Mediating Role of Spiritual Tendencies in the Relationship between Cognitive Emotion Regulation and Marital Adjustment, Journal of Pizhuhish dar din va salamat, 2022; 8(2): 89-102. magiran.com/p2450522
سمیه عاشوری، علی زاده محمدی ، محمد آرش رمضانی، علی وفایی، رضا کریمی، "نقش میانجی گری گرایش های معنوی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زوجی"، مجله پژوهش در دین و سلامت 8، شماره 2 (1401): 89-102. magiran.com/p2450522
Somayeh Ashori, Ali Zade-Mohammadi, Mohammad Arash Ramezani, Ali Vafaei, Reza Karimi, "The Mediating Role of Spiritual Tendencies in the Relationship between Cognitive Emotion Regulation and Marital Adjustment", Journal of Pizhuhish dar din va salamat 8, no.2 (2022): 89-102. magiran.com/p2450522
سمیه عاشوری، علی زاده محمدی ، محمد آرش رمضانی، علی وفایی، رضا کریمی، (1401). 'نقش میانجی گری گرایش های معنوی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زوجی'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 8(2)، صص.89-102. magiran.com/p2450522
Somayeh Ashori, Ali Zade-Mohammadi, Mohammad Arash Ramezani, Ali Vafaei, Reza Karimi, (2022). 'The Mediating Role of Spiritual Tendencies in the Relationship between Cognitive Emotion Regulation and Marital Adjustment', Journal of Pizhuhish dar din va salamat, 8(2), pp.89-102. magiran.com/p2450522
سمیه عاشوری؛ علی زاده محمدی ؛ محمد آرش رمضانی؛ علی وفایی؛ رضا کریمی. "نقش میانجی گری گرایش های معنوی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زوجی". مجله پژوهش در دین و سلامت، 8 ،2 ، 1401، 89-102. magiran.com/p2450522
Somayeh Ashori; Ali Zade-Mohammadi; Mohammad Arash Ramezani; Ali Vafaei; Reza Karimi. "The Mediating Role of Spiritual Tendencies in the Relationship between Cognitive Emotion Regulation and Marital Adjustment", Journal of Pizhuhish dar din va salamat, 8, 2, 2022, 89-102. magiran.com/p2450522
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال