به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیومرث زرگوش، ریحانه سادات رفیعی علوی علویجه، روزبه سلطانی، محمد دیناری، حسین مرادی علی آبادی، (1401). سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی، فصلنامه شیمی کاربردی، 17(63)، 179-197. magiran.com/p2451435
Kiomars Zargoosh , Reyhane Sadat Rafiei Alavi Alavije, Roozbeh Soltani, Mohammad Dinari, Hossein Moradi Ali Abadi, (2022). Synthesis of paraphenylenediamine covalent organic polymer and its application for removal of cationic and anionic organic pollutants from aqueous solutions ad industrial wastes, Journal of Applied Chemistry, 17(63), 179-197. magiran.com/p2451435
کیومرث زرگوش، ریحانه سادات رفیعی علوی علویجه، روزبه سلطانی، محمد دیناری، حسین مرادی علی آبادی، سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی. فصلنامه شیمی کاربردی، 1401؛ 17(63): 179-197. magiran.com/p2451435
Kiomars Zargoosh , Reyhane Sadat Rafiei Alavi Alavije, Roozbeh Soltani, Mohammad Dinari, Hossein Moradi Ali Abadi, Synthesis of paraphenylenediamine covalent organic polymer and its application for removal of cationic and anionic organic pollutants from aqueous solutions ad industrial wastes, Journal of Applied Chemistry, 2022; 17(63): 179-197. magiran.com/p2451435
کیومرث زرگوش، ریحانه سادات رفیعی علوی علویجه، روزبه سلطانی، محمد دیناری، حسین مرادی علی آبادی، "سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی"، فصلنامه شیمی کاربردی 17، شماره 63 (1401): 179-197. magiran.com/p2451435
Kiomars Zargoosh , Reyhane Sadat Rafiei Alavi Alavije, Roozbeh Soltani, Mohammad Dinari, Hossein Moradi Ali Abadi, "Synthesis of paraphenylenediamine covalent organic polymer and its application for removal of cationic and anionic organic pollutants from aqueous solutions ad industrial wastes", Journal of Applied Chemistry 17, no.63 (2022): 179-197. magiran.com/p2451435
کیومرث زرگوش، ریحانه سادات رفیعی علوی علویجه، روزبه سلطانی، محمد دیناری، حسین مرادی علی آبادی، (1401). 'سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی'، فصلنامه شیمی کاربردی، 17(63)، صص.179-197. magiran.com/p2451435
Kiomars Zargoosh , Reyhane Sadat Rafiei Alavi Alavije, Roozbeh Soltani, Mohammad Dinari, Hossein Moradi Ali Abadi, (2022). 'Synthesis of paraphenylenediamine covalent organic polymer and its application for removal of cationic and anionic organic pollutants from aqueous solutions ad industrial wastes', Journal of Applied Chemistry, 17(63), pp.179-197. magiran.com/p2451435
کیومرث زرگوش؛ ریحانه سادات رفیعی علوی علویجه؛ روزبه سلطانی؛ محمد دیناری؛ حسین مرادی علی آبادی. "سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی". فصلنامه شیمی کاربردی، 17 ،63 ، 1401، 179-197. magiran.com/p2451435
Kiomars Zargoosh ; Reyhane Sadat Rafiei Alavi Alavije; Roozbeh Soltani; Mohammad Dinari; Hossein Moradi Ali Abadi. "Synthesis of paraphenylenediamine covalent organic polymer and its application for removal of cationic and anionic organic pollutants from aqueous solutions ad industrial wastes", Journal of Applied Chemistry, 17, 63, 2022, 179-197. magiran.com/p2451435
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال