به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شعبانی، علی جعفری، (1401). بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی، فصلنامه مطالعات حقوقی، 14(2)، 239-277. magiran.com/p2457055
Fateme Shabani , Ali Jafari, (2022). Analyzing the legitimacy of the condition of non-childbearing in marriage contract, based on article 232 of the Civil Law, Legal Studies, 14(2), 239-277. magiran.com/p2457055
فاطمه شعبانی، علی جعفری، بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی. فصلنامه مطالعات حقوقی، 1401؛ 14(2): 239-277. magiran.com/p2457055
Fateme Shabani , Ali Jafari, Analyzing the legitimacy of the condition of non-childbearing in marriage contract, based on article 232 of the Civil Law, Legal Studies, 2022; 14(2): 239-277. magiran.com/p2457055
فاطمه شعبانی، علی جعفری، "بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی"، فصلنامه مطالعات حقوقی 14، شماره 2 (1401): 239-277. magiran.com/p2457055
Fateme Shabani , Ali Jafari, "Analyzing the legitimacy of the condition of non-childbearing in marriage contract, based on article 232 of the Civil Law", Legal Studies 14, no.2 (2022): 239-277. magiran.com/p2457055
فاطمه شعبانی، علی جعفری، (1401). 'بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی'، فصلنامه مطالعات حقوقی، 14(2)، صص.239-277. magiran.com/p2457055
Fateme Shabani , Ali Jafari, (2022). 'Analyzing the legitimacy of the condition of non-childbearing in marriage contract, based on article 232 of the Civil Law', Legal Studies, 14(2), pp.239-277. magiran.com/p2457055
فاطمه شعبانی؛ علی جعفری. "بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی". فصلنامه مطالعات حقوقی، 14 ،2 ، 1401، 239-277. magiran.com/p2457055
Fateme Shabani ; Ali Jafari. "Analyzing the legitimacy of the condition of non-childbearing in marriage contract, based on article 232 of the Civil Law", Legal Studies, 14, 2, 2022, 239-277. magiran.com/p2457055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال