به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عباسیان، مجید پاکدامن، حسین کارشکی، (1401). اثربخشی آموزش شکوفایی بر افسردگی و اضطراب و تاب آوری دانش آموزان مدارس تیزهوشان، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 11(2)، 39-56. magiran.com/p2458839
Fatemeh Abbasian, Majid Pakdaman , Hosein Kareshki, (2022). The Effectiveness of Flourishing Education on Depression, Anxiety, and Resilience of Gifted School Students, Research in Clinical Psychology and Counseling, 11(2), 39-56. magiran.com/p2458839
فاطمه عباسیان، مجید پاکدامن، حسین کارشکی، اثربخشی آموزش شکوفایی بر افسردگی و اضطراب و تاب آوری دانش آموزان مدارس تیزهوشان. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1401؛ 11(2): 39-56. magiran.com/p2458839
Fatemeh Abbasian, Majid Pakdaman , Hosein Kareshki, The Effectiveness of Flourishing Education on Depression, Anxiety, and Resilience of Gifted School Students, Research in Clinical Psychology and Counseling, 2022; 11(2): 39-56. magiran.com/p2458839
فاطمه عباسیان، مجید پاکدامن، حسین کارشکی، "اثربخشی آموزش شکوفایی بر افسردگی و اضطراب و تاب آوری دانش آموزان مدارس تیزهوشان"، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 11، شماره 2 (1401): 39-56. magiran.com/p2458839
Fatemeh Abbasian, Majid Pakdaman , Hosein Kareshki, "The Effectiveness of Flourishing Education on Depression, Anxiety, and Resilience of Gifted School Students", Research in Clinical Psychology and Counseling 11, no.2 (2022): 39-56. magiran.com/p2458839
فاطمه عباسیان، مجید پاکدامن، حسین کارشکی، (1401). 'اثربخشی آموزش شکوفایی بر افسردگی و اضطراب و تاب آوری دانش آموزان مدارس تیزهوشان'، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 11(2)، صص.39-56. magiran.com/p2458839
Fatemeh Abbasian, Majid Pakdaman , Hosein Kareshki, (2022). 'The Effectiveness of Flourishing Education on Depression, Anxiety, and Resilience of Gifted School Students', Research in Clinical Psychology and Counseling, 11(2), pp.39-56. magiran.com/p2458839
فاطمه عباسیان؛ مجید پاکدامن؛ حسین کارشکی. "اثربخشی آموزش شکوفایی بر افسردگی و اضطراب و تاب آوری دانش آموزان مدارس تیزهوشان". مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 11 ،2 ، 1401، 39-56. magiran.com/p2458839
Fatemeh Abbasian; Majid Pakdaman ; Hosein Kareshki. "The Effectiveness of Flourishing Education on Depression, Anxiety, and Resilience of Gifted School Students", Research in Clinical Psychology and Counseling, 11, 2, 2022, 39-56. magiran.com/p2458839
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال