به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شادی حسینی، مهدی قاسمی مطلق، بهرنگ اسماعیلی شاد، حسین مهدیان، (1401). مقایسه اثربخشی درمانی و شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی، مجله علوم پزشکی رازی، 29(214)، 36-47. magiran.com/p2466753
Shadi Hoseini, Mahdi Qasemi Motlagh, Behrang Esmaeili Shad, Hossein Mehdian, (2022). Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy and Cognitive Therapy on the Difficulty of Emotion Regulation in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder, Razi Journal of Medical Sciences, 29(214), 36-47. magiran.com/p2466753
شادی حسینی، مهدی قاسمی مطلق، بهرنگ اسماعیلی شاد، حسین مهدیان، مقایسه اثربخشی درمانی و شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی. مجله علوم پزشکی رازی، 1401؛ 29(214): 36-47. magiran.com/p2466753
Shadi Hoseini, Mahdi Qasemi Motlagh, Behrang Esmaeili Shad, Hossein Mehdian, Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy and Cognitive Therapy on the Difficulty of Emotion Regulation in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder, Razi Journal of Medical Sciences, 2022; 29(214): 36-47. magiran.com/p2466753
شادی حسینی، مهدی قاسمی مطلق، بهرنگ اسماعیلی شاد، حسین مهدیان، "مقایسه اثربخشی درمانی و شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی"، مجله علوم پزشکی رازی 29، شماره 214 (1401): 36-47. magiran.com/p2466753
Shadi Hoseini, Mahdi Qasemi Motlagh, Behrang Esmaeili Shad, Hossein Mehdian, "Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy and Cognitive Therapy on the Difficulty of Emotion Regulation in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder", Razi Journal of Medical Sciences 29, no.214 (2022): 36-47. magiran.com/p2466753
شادی حسینی، مهدی قاسمی مطلق، بهرنگ اسماعیلی شاد، حسین مهدیان، (1401). 'مقایسه اثربخشی درمانی و شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی'، مجله علوم پزشکی رازی، 29(214)، صص.36-47. magiran.com/p2466753
Shadi Hoseini, Mahdi Qasemi Motlagh, Behrang Esmaeili Shad, Hossein Mehdian, (2022). 'Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy and Cognitive Therapy on the Difficulty of Emotion Regulation in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder', Razi Journal of Medical Sciences, 29(214), pp.36-47. magiran.com/p2466753
شادی حسینی؛ مهدی قاسمی مطلق؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ حسین مهدیان. "مقایسه اثربخشی درمانی و شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی". مجله علوم پزشکی رازی، 29 ،214 ، 1401، 36-47. magiran.com/p2466753
Shadi Hoseini; Mahdi Qasemi Motlagh; Behrang Esmaeili Shad; Hossein Mehdian. "Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy and Cognitive Therapy on the Difficulty of Emotion Regulation in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder", Razi Journal of Medical Sciences, 29, 214, 2022, 36-47. magiran.com/p2466753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال