به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سودابه بساک نژاد، قدرت الله شاکری نژاد، کیهان فتحی، بنفشه مرادی، سارا شیرمردی، (1401). پیش بینی امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس ادراک از بیماری، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های مقابله ای، مجله علوم پزشکی رازی، 29(215)، 28-38. magiran.com/p2466815
Soudabeh Bassak Nejad, Ghodratollah Shakeri Nejad, Keyhan Fathi, Banafsheh Moradi, Sara Shirmardi, (2022). Treatment and Predicting Life Expectancy for Women with Breast Cancer Based on Perception of the Disease, Perceived Social Support, and Coping Styles, Razi Journal of Medical Sciences, 29(215), 28-38. magiran.com/p2466815
سودابه بساک نژاد، قدرت الله شاکری نژاد، کیهان فتحی، بنفشه مرادی، سارا شیرمردی، پیش بینی امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس ادراک از بیماری، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های مقابله ای. مجله علوم پزشکی رازی، 1401؛ 29(215): 28-38. magiran.com/p2466815
Soudabeh Bassak Nejad, Ghodratollah Shakeri Nejad, Keyhan Fathi, Banafsheh Moradi, Sara Shirmardi, Treatment and Predicting Life Expectancy for Women with Breast Cancer Based on Perception of the Disease, Perceived Social Support, and Coping Styles, Razi Journal of Medical Sciences, 2022; 29(215): 28-38. magiran.com/p2466815
سودابه بساک نژاد، قدرت الله شاکری نژاد، کیهان فتحی، بنفشه مرادی، سارا شیرمردی، "پیش بینی امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس ادراک از بیماری، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های مقابله ای"، مجله علوم پزشکی رازی 29، شماره 215 (1401): 28-38. magiran.com/p2466815
Soudabeh Bassak Nejad, Ghodratollah Shakeri Nejad, Keyhan Fathi, Banafsheh Moradi, Sara Shirmardi, "Treatment and Predicting Life Expectancy for Women with Breast Cancer Based on Perception of the Disease, Perceived Social Support, and Coping Styles", Razi Journal of Medical Sciences 29, no.215 (2022): 28-38. magiran.com/p2466815
سودابه بساک نژاد، قدرت الله شاکری نژاد، کیهان فتحی، بنفشه مرادی، سارا شیرمردی، (1401). 'پیش بینی امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس ادراک از بیماری، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های مقابله ای'، مجله علوم پزشکی رازی، 29(215)، صص.28-38. magiran.com/p2466815
Soudabeh Bassak Nejad, Ghodratollah Shakeri Nejad, Keyhan Fathi, Banafsheh Moradi, Sara Shirmardi, (2022). 'Treatment and Predicting Life Expectancy for Women with Breast Cancer Based on Perception of the Disease, Perceived Social Support, and Coping Styles', Razi Journal of Medical Sciences, 29(215), pp.28-38. magiran.com/p2466815
سودابه بساک نژاد؛ قدرت الله شاکری نژاد؛ کیهان فتحی؛ بنفشه مرادی؛ سارا شیرمردی. "پیش بینی امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس ادراک از بیماری، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های مقابله ای". مجله علوم پزشکی رازی، 29 ،215 ، 1401، 28-38. magiran.com/p2466815
Soudabeh Bassak Nejad; Ghodratollah Shakeri Nejad; Keyhan Fathi; Banafsheh Moradi; Sara Shirmardi. "Treatment and Predicting Life Expectancy for Women with Breast Cancer Based on Perception of the Disease, Perceived Social Support, and Coping Styles", Razi Journal of Medical Sciences, 29, 215, 2022, 28-38. magiran.com/p2466815
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال