به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرعباس لشگری، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری، محمد ناصحی، (1401). اثر ورزش تردمیل کوتاه مدت بر بیان ژن های PINK-1, Parkin و PGC-1α در قلب موش های حساس شده به نیکوتین، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 32(3)، 281-292. magiran.com/p2484532
Amir Abbas Lashgari, Mohammad Ali Azarbayjani, Maghsoud Peeri, Mohammad Nasehi, (2022). The effect of short endurance training on the expression level of PINK-1, Parkin and PGC-1α in the heart of nicotine-sensitized rats, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 32(3), 281-292. magiran.com/p2484532
امیرعباس لشگری، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری، محمد ناصحی، اثر ورزش تردمیل کوتاه مدت بر بیان ژن های PINK-1, Parkin و PGC-1α در قلب موش های حساس شده به نیکوتین. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1401؛ 32(3): 281-292. magiran.com/p2484532
Amir Abbas Lashgari, Mohammad Ali Azarbayjani, Maghsoud Peeri, Mohammad Nasehi, The effect of short endurance training on the expression level of PINK-1, Parkin and PGC-1α in the heart of nicotine-sensitized rats, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2022; 32(3): 281-292. magiran.com/p2484532
امیرعباس لشگری، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری، محمد ناصحی، "اثر ورزش تردمیل کوتاه مدت بر بیان ژن های PINK-1, Parkin و PGC-1α در قلب موش های حساس شده به نیکوتین"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 32، شماره 3 (1401): 281-292. magiran.com/p2484532
Amir Abbas Lashgari, Mohammad Ali Azarbayjani, Maghsoud Peeri, Mohammad Nasehi, "The effect of short endurance training on the expression level of PINK-1, Parkin and PGC-1α in the heart of nicotine-sensitized rats", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 32, no.3 (2022): 281-292. magiran.com/p2484532
امیرعباس لشگری، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری، محمد ناصحی، (1401). 'اثر ورزش تردمیل کوتاه مدت بر بیان ژن های PINK-1, Parkin و PGC-1α در قلب موش های حساس شده به نیکوتین'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 32(3)، صص.281-292. magiran.com/p2484532
Amir Abbas Lashgari, Mohammad Ali Azarbayjani, Maghsoud Peeri, Mohammad Nasehi, (2022). 'The effect of short endurance training on the expression level of PINK-1, Parkin and PGC-1α in the heart of nicotine-sensitized rats', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 32(3), pp.281-292. magiran.com/p2484532
امیرعباس لشگری؛ محمدعلی آذربایجانی؛ مقصود پیری؛ محمد ناصحی. "اثر ورزش تردمیل کوتاه مدت بر بیان ژن های PINK-1, Parkin و PGC-1α در قلب موش های حساس شده به نیکوتین". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 32 ،3 ، 1401، 281-292. magiran.com/p2484532
Amir Abbas Lashgari; Mohammad Ali Azarbayjani; Maghsoud Peeri; Mohammad Nasehi. "The effect of short endurance training on the expression level of PINK-1, Parkin and PGC-1α in the heart of nicotine-sensitized rats", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 32, 3, 2022, 281-292. magiran.com/p2484532
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال