به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر، (1401). متناسب سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کم شنوا و والدین آنها، فصلنامه خانواده پژوهی، 18(70)، 355-370. magiran.com/p2491384
Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori , Salar Faramarzi, Norouzi Ghasem, Linda J Spencer, (2022). Adaptation and Validation of PERMA Flourishing Program to Improve the Psychological Well-Being of Adolescents Suffering from Hearing Loss and Their Mothers, Journal of Family Research, 18(70), 355-370. magiran.com/p2491384
سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر، متناسب سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کم شنوا و والدین آنها. فصلنامه خانواده پژوهی، 1401؛ 18(70): 355-370. magiran.com/p2491384
Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori , Salar Faramarzi, Norouzi Ghasem, Linda J Spencer, Adaptation and Validation of PERMA Flourishing Program to Improve the Psychological Well-Being of Adolescents Suffering from Hearing Loss and Their Mothers, Journal of Family Research, 2022; 18(70): 355-370. magiran.com/p2491384
سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر، "متناسب سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کم شنوا و والدین آنها"، فصلنامه خانواده پژوهی 18، شماره 70 (1401): 355-370. magiran.com/p2491384
Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori , Salar Faramarzi, Norouzi Ghasem, Linda J Spencer, "Adaptation and Validation of PERMA Flourishing Program to Improve the Psychological Well-Being of Adolescents Suffering from Hearing Loss and Their Mothers", Journal of Family Research 18, no.70 (2022): 355-370. magiran.com/p2491384
سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر، (1401). 'متناسب سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کم شنوا و والدین آنها'، فصلنامه خانواده پژوهی، 18(70)، صص.355-370. magiran.com/p2491384
Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori , Salar Faramarzi, Norouzi Ghasem, Linda J Spencer, (2022). 'Adaptation and Validation of PERMA Flourishing Program to Improve the Psychological Well-Being of Adolescents Suffering from Hearing Loss and Their Mothers', Journal of Family Research, 18(70), pp.355-370. magiran.com/p2491384
سید حسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر. "متناسب سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کم شنوا و والدین آنها". فصلنامه خانواده پژوهی، 18 ،70 ، 1401، 355-370. magiran.com/p2491384
Sayed Hossein Siadatian Arani; Mohammad Ashori ; Salar Faramarzi; Norouzi Ghasem; Linda J Spencer. "Adaptation and Validation of PERMA Flourishing Program to Improve the Psychological Well-Being of Adolescents Suffering from Hearing Loss and Their Mothers", Journal of Family Research, 18, 70, 2022, 355-370. magiran.com/p2491384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال