به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمان صادقی، نازنین راسخ، محمد نیک روان، غلامرضا خاکسار، (1401). همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 11(6)، 40-55. magiran.com/p2505194
Rahman Sadeghi, Nazanin Rasekh, Mohammad Nik Ravan, Gholamreza Khakcar, (2022). Correlation of Genuine Leadership, Individual Creativity and Gaining Competitive Advantage by Explaining the Mediating Role of Psychological Empowerment in the Staff of the Ministry of Sports and Youth of Tehran, Journal of Health Promotion Management, 11(6), 40-55. magiran.com/p2505194
رحمان صادقی، نازنین راسخ، محمد نیک روان، غلامرضا خاکسار، همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1401؛ 11(6): 40-55. magiran.com/p2505194
Rahman Sadeghi, Nazanin Rasekh, Mohammad Nik Ravan, Gholamreza Khakcar, Correlation of Genuine Leadership, Individual Creativity and Gaining Competitive Advantage by Explaining the Mediating Role of Psychological Empowerment in the Staff of the Ministry of Sports and Youth of Tehran, Journal of Health Promotion Management, 2022; 11(6): 40-55. magiran.com/p2505194
رحمان صادقی، نازنین راسخ، محمد نیک روان، غلامرضا خاکسار، "همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 11، شماره 6 (1401): 40-55. magiran.com/p2505194
Rahman Sadeghi, Nazanin Rasekh, Mohammad Nik Ravan, Gholamreza Khakcar, "Correlation of Genuine Leadership, Individual Creativity and Gaining Competitive Advantage by Explaining the Mediating Role of Psychological Empowerment in the Staff of the Ministry of Sports and Youth of Tehran", Journal of Health Promotion Management 11, no.6 (2022): 40-55. magiran.com/p2505194
رحمان صادقی، نازنین راسخ، محمد نیک روان، غلامرضا خاکسار، (1401). 'همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 11(6)، صص.40-55. magiran.com/p2505194
Rahman Sadeghi, Nazanin Rasekh, Mohammad Nik Ravan, Gholamreza Khakcar, (2022). 'Correlation of Genuine Leadership, Individual Creativity and Gaining Competitive Advantage by Explaining the Mediating Role of Psychological Empowerment in the Staff of the Ministry of Sports and Youth of Tehran', Journal of Health Promotion Management, 11(6), pp.40-55. magiran.com/p2505194
رحمان صادقی؛ نازنین راسخ؛ محمد نیک روان؛ غلامرضا خاکسار. "همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 11 ،6 ، 1401، 40-55. magiran.com/p2505194
Rahman Sadeghi; Nazanin Rasekh; Mohammad Nik Ravan; Gholamreza Khakcar. "Correlation of Genuine Leadership, Individual Creativity and Gaining Competitive Advantage by Explaining the Mediating Role of Psychological Empowerment in the Staff of the Ministry of Sports and Youth of Tehran", Journal of Health Promotion Management, 11, 6, 2022, 40-55. magiran.com/p2505194
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال