به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین حاجتی مبرهن، محمدرضا خدارضا، رامین رحیمی، (1401). بررسی تاثیر متقابل هوش هیجانی، درک شنیداری و پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی، Iranian Journal of English for Academic Purposes، 11(3)، 69-83. magiran.com/p2506971
Hossein Hajati Mobarhan, Mohammadreza Khodareza , Ramin Rahimy, (2022). Investigating the Interplay between Iranian EFL Learners’ Emotional Intelligence, Listening Comprehension, and Language Achievement, Iranian Journal of English for Academic Purposes, 11(3), 69-83. magiran.com/p2506971
حسین حاجتی مبرهن، محمدرضا خدارضا، رامین رحیمی، بررسی تاثیر متقابل هوش هیجانی، درک شنیداری و پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی. Iranian Journal of English for Academic Purposes، 1401؛ 11(3): 69-83. magiran.com/p2506971
Hossein Hajati Mobarhan, Mohammadreza Khodareza , Ramin Rahimy, Investigating the Interplay between Iranian EFL Learners’ Emotional Intelligence, Listening Comprehension, and Language Achievement, Iranian Journal of English for Academic Purposes, 2022; 11(3): 69-83. magiran.com/p2506971
حسین حاجتی مبرهن، محمدرضا خدارضا، رامین رحیمی، "بررسی تاثیر متقابل هوش هیجانی، درک شنیداری و پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی"، Iranian Journal of English for Academic Purposes 11، شماره 3 (1401): 69-83. magiran.com/p2506971
Hossein Hajati Mobarhan, Mohammadreza Khodareza , Ramin Rahimy, "Investigating the Interplay between Iranian EFL Learners’ Emotional Intelligence, Listening Comprehension, and Language Achievement", Iranian Journal of English for Academic Purposes 11, no.3 (2022): 69-83. magiran.com/p2506971
حسین حاجتی مبرهن، محمدرضا خدارضا، رامین رحیمی، (1401). 'بررسی تاثیر متقابل هوش هیجانی، درک شنیداری و پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی'، Iranian Journal of English for Academic Purposes، 11(3)، صص.69-83. magiran.com/p2506971
Hossein Hajati Mobarhan, Mohammadreza Khodareza , Ramin Rahimy, (2022). 'Investigating the Interplay between Iranian EFL Learners’ Emotional Intelligence, Listening Comprehension, and Language Achievement', Iranian Journal of English for Academic Purposes, 11(3), pp.69-83. magiran.com/p2506971
حسین حاجتی مبرهن؛ محمدرضا خدارضا؛ رامین رحیمی. "بررسی تاثیر متقابل هوش هیجانی، درک شنیداری و پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی". Iranian Journal of English for Academic Purposes، 11 ،3 ، 1401، 69-83. magiran.com/p2506971
Hossein Hajati Mobarhan; Mohammadreza Khodareza ; Ramin Rahimy. "Investigating the Interplay between Iranian EFL Learners’ Emotional Intelligence, Listening Comprehension, and Language Achievement", Iranian Journal of English for Academic Purposes, 11, 3, 2022, 69-83. magiran.com/p2506971
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال