به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر، (1401). بررسی اثربخشی برنامه آموزشی شکوفایی پرما بر کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی، نشریه کودکان استثنایی، 22(4)، 57-68. magiran.com/p2522588
Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori, Salar Faramarzi, Ghasem Norouzi, Linda J Spencer, (2023). Investigating the Effect of PERMA Flourishing Educational Program on the Quality of Life of Adolescents with Hearing Impairment, Journal of Exceptional Children, 22(4), 57-68. magiran.com/p2522588
سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی شکوفایی پرما بر کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی. نشریه کودکان استثنایی، 1401؛ 22(4): 57-68. magiran.com/p2522588
Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori, Salar Faramarzi, Ghasem Norouzi, Linda J Spencer, Investigating the Effect of PERMA Flourishing Educational Program on the Quality of Life of Adolescents with Hearing Impairment, Journal of Exceptional Children, 2023; 22(4): 57-68. magiran.com/p2522588
سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر، "بررسی اثربخشی برنامه آموزشی شکوفایی پرما بر کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی"، نشریه کودکان استثنایی 22، شماره 4 (1401): 57-68. magiran.com/p2522588
Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori, Salar Faramarzi, Ghasem Norouzi, Linda J Spencer, "Investigating the Effect of PERMA Flourishing Educational Program on the Quality of Life of Adolescents with Hearing Impairment", Journal of Exceptional Children 22, no.4 (2023): 57-68. magiran.com/p2522588
سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر، (1401). 'بررسی اثربخشی برنامه آموزشی شکوفایی پرما بر کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی'، نشریه کودکان استثنایی، 22(4)، صص.57-68. magiran.com/p2522588
Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori, Salar Faramarzi, Ghasem Norouzi, Linda J Spencer, (2023). 'Investigating the Effect of PERMA Flourishing Educational Program on the Quality of Life of Adolescents with Hearing Impairment', Journal of Exceptional Children, 22(4), pp.57-68. magiran.com/p2522588
سید حسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر. "بررسی اثربخشی برنامه آموزشی شکوفایی پرما بر کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی". نشریه کودکان استثنایی، 22 ،4 ، 1401، 57-68. magiran.com/p2522588
Sayed Hossein Siadatian Arani; Mohammad Ashori; Salar Faramarzi; Ghasem Norouzi; Linda J Spencer. "Investigating the Effect of PERMA Flourishing Educational Program on the Quality of Life of Adolescents with Hearing Impairment", Journal of Exceptional Children, 22, 4, 2023, 57-68. magiran.com/p2522588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال