به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر یارمحمدزهی، علیرضا سیروس مهر، عیسی خمری، احمد قنبری، (1401). اثرات کاربرد کودهای نانو زیستی و NPK بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیکی گاوزبان اروپایی تحت تنش خشکی، مجله تغذیه گیاهان باغی، 5(1)، 59-70. magiran.com/p2537450
Nader Yarmohamadzehi, Alireza Sirousmehr , Issa Khammari, Ahmad Ghanbari, (2023). Effects of nano-biofertilizers and NPK application on yield and physiological characteristics of Borago officinalis L. under drought stress, , 5(1), 59-70. magiran.com/p2537450
نادر یارمحمدزهی، علیرضا سیروس مهر، عیسی خمری، احمد قنبری، اثرات کاربرد کودهای نانو زیستی و NPK بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیکی گاوزبان اروپایی تحت تنش خشکی. مجله تغذیه گیاهان باغی، 1401؛ 5(1): 59-70. magiran.com/p2537450
Nader Yarmohamadzehi, Alireza Sirousmehr , Issa Khammari, Ahmad Ghanbari, Effects of nano-biofertilizers and NPK application on yield and physiological characteristics of Borago officinalis L. under drought stress, , 2023; 5(1): 59-70. magiran.com/p2537450
نادر یارمحمدزهی، علیرضا سیروس مهر، عیسی خمری، احمد قنبری، "اثرات کاربرد کودهای نانو زیستی و NPK بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیکی گاوزبان اروپایی تحت تنش خشکی"، مجله تغذیه گیاهان باغی 5، شماره 1 (1401): 59-70. magiran.com/p2537450
Nader Yarmohamadzehi, Alireza Sirousmehr , Issa Khammari, Ahmad Ghanbari, "Effects of nano-biofertilizers and NPK application on yield and physiological characteristics of Borago officinalis L. under drought stress", 5, no.1 (2023): 59-70. magiran.com/p2537450
نادر یارمحمدزهی، علیرضا سیروس مهر، عیسی خمری، احمد قنبری، (1401). 'اثرات کاربرد کودهای نانو زیستی و NPK بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیکی گاوزبان اروپایی تحت تنش خشکی'، مجله تغذیه گیاهان باغی، 5(1)، صص.59-70. magiran.com/p2537450
Nader Yarmohamadzehi, Alireza Sirousmehr , Issa Khammari, Ahmad Ghanbari, (2023). 'Effects of nano-biofertilizers and NPK application on yield and physiological characteristics of Borago officinalis L. under drought stress', , 5(1), pp.59-70. magiran.com/p2537450
نادر یارمحمدزهی؛ علیرضا سیروس مهر؛ عیسی خمری؛ احمد قنبری. "اثرات کاربرد کودهای نانو زیستی و NPK بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیکی گاوزبان اروپایی تحت تنش خشکی". مجله تغذیه گیاهان باغی، 5 ،1 ، 1401، 59-70. magiran.com/p2537450
Nader Yarmohamadzehi; Alireza Sirousmehr ; Issa Khammari; Ahmad Ghanbari. "Effects of nano-biofertilizers and NPK application on yield and physiological characteristics of Borago officinalis L. under drought stress", , 5, 1, 2023, 59-70. magiran.com/p2537450
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال