به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا صداقت بروجنی، بهناز نقشبندی، مسعود حبیبی نجفی، (1401). بهینه سازی اثر همزمان تغییر پارامترهای رنگبری بر پایداری اکسایشی، کارایی رنگبری و حفظ ترکیبات ارزشمند روغن ذرت به روش سطح پاسخ (RSM)، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 19(9)، 245-257. magiran.com/p2537694
Leila Sedaghat Boroujeni, ‌Behnaz Naghshbandi, Masoud Habibi Najafi, (2023). Optimizing the simultaneous effect of change in bleaching parameters on oxidative stability, bleaching efficiency and bioactive compounds of corn oil using response surface methodology, Food Science and Technology, 19(9), 245-257. magiran.com/p2537694
لیلا صداقت بروجنی، بهناز نقشبندی، مسعود حبیبی نجفی، بهینه سازی اثر همزمان تغییر پارامترهای رنگبری بر پایداری اکسایشی، کارایی رنگبری و حفظ ترکیبات ارزشمند روغن ذرت به روش سطح پاسخ (RSM). مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1401؛ 19(9): 245-257. magiran.com/p2537694
Leila Sedaghat Boroujeni, ‌Behnaz Naghshbandi, Masoud Habibi Najafi, Optimizing the simultaneous effect of change in bleaching parameters on oxidative stability, bleaching efficiency and bioactive compounds of corn oil using response surface methodology, Food Science and Technology, 2023; 19(9): 245-257. magiran.com/p2537694
لیلا صداقت بروجنی، بهناز نقشبندی، مسعود حبیبی نجفی، "بهینه سازی اثر همزمان تغییر پارامترهای رنگبری بر پایداری اکسایشی، کارایی رنگبری و حفظ ترکیبات ارزشمند روغن ذرت به روش سطح پاسخ (RSM)"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 19، شماره 9 (1401): 245-257. magiran.com/p2537694
Leila Sedaghat Boroujeni, ‌Behnaz Naghshbandi, Masoud Habibi Najafi, "Optimizing the simultaneous effect of change in bleaching parameters on oxidative stability, bleaching efficiency and bioactive compounds of corn oil using response surface methodology", Food Science and Technology 19, no.9 (2023): 245-257. magiran.com/p2537694
لیلا صداقت بروجنی، بهناز نقشبندی، مسعود حبیبی نجفی، (1401). 'بهینه سازی اثر همزمان تغییر پارامترهای رنگبری بر پایداری اکسایشی، کارایی رنگبری و حفظ ترکیبات ارزشمند روغن ذرت به روش سطح پاسخ (RSM)'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 19(9)، صص.245-257. magiran.com/p2537694
Leila Sedaghat Boroujeni, ‌Behnaz Naghshbandi, Masoud Habibi Najafi, (2023). 'Optimizing the simultaneous effect of change in bleaching parameters on oxidative stability, bleaching efficiency and bioactive compounds of corn oil using response surface methodology', Food Science and Technology, 19(9), pp.245-257. magiran.com/p2537694
لیلا صداقت بروجنی؛ بهناز نقشبندی؛ مسعود حبیبی نجفی. "بهینه سازی اثر همزمان تغییر پارامترهای رنگبری بر پایداری اکسایشی، کارایی رنگبری و حفظ ترکیبات ارزشمند روغن ذرت به روش سطح پاسخ (RSM)". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 19 ،9 ، 1401، 245-257. magiran.com/p2537694
Leila Sedaghat Boroujeni; ‌Behnaz Naghshbandi; Masoud Habibi Najafi. "Optimizing the simultaneous effect of change in bleaching parameters on oxidative stability, bleaching efficiency and bioactive compounds of corn oil using response surface methodology", Food Science and Technology, 19, 9, 2023, 245-257. magiran.com/p2537694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال