به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه مهرنیا، محسن وظیفه دوست، زهره دیدار، بهاره حاجی رستملو، احمد پدرام نیا، (1401). بررسی خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و شناسایی ترکیبات شیمیایی حاصل از عناب (گوشت و هسته) و ارزیابی امکان استفاده از آن در فرمولاسیون روغن آفتابگردان (در طی نگه داری)، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 19(9)، 385-395. magiran.com/p2537703
Najme Mehrnia, Mohsen Vazifedoost, Zohreh Didar, Bahareh Haji Rostamloo, Ahmad Pedramnia, (2023). Investigation of antioxidant, antimicrobial properties and identification of chemical compounds derived from jujube (meat and kernels) and evaluation of its possibility in the formulation of sunflower oil (during storage)., Food Science and Technology, 19(9), 385-395. magiran.com/p2537703
نجمه مهرنیا، محسن وظیفه دوست، زهره دیدار، بهاره حاجی رستملو، احمد پدرام نیا، بررسی خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و شناسایی ترکیبات شیمیایی حاصل از عناب (گوشت و هسته) و ارزیابی امکان استفاده از آن در فرمولاسیون روغن آفتابگردان (در طی نگه داری). مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1401؛ 19(9): 385-395. magiran.com/p2537703
Najme Mehrnia, Mohsen Vazifedoost, Zohreh Didar, Bahareh Haji Rostamloo, Ahmad Pedramnia, Investigation of antioxidant, antimicrobial properties and identification of chemical compounds derived from jujube (meat and kernels) and evaluation of its possibility in the formulation of sunflower oil (during storage)., Food Science and Technology, 2023; 19(9): 385-395. magiran.com/p2537703
نجمه مهرنیا، محسن وظیفه دوست، زهره دیدار، بهاره حاجی رستملو، احمد پدرام نیا، "بررسی خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و شناسایی ترکیبات شیمیایی حاصل از عناب (گوشت و هسته) و ارزیابی امکان استفاده از آن در فرمولاسیون روغن آفتابگردان (در طی نگه داری)"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 19، شماره 9 (1401): 385-395. magiran.com/p2537703
Najme Mehrnia, Mohsen Vazifedoost, Zohreh Didar, Bahareh Haji Rostamloo, Ahmad Pedramnia, "Investigation of antioxidant, antimicrobial properties and identification of chemical compounds derived from jujube (meat and kernels) and evaluation of its possibility in the formulation of sunflower oil (during storage).", Food Science and Technology 19, no.9 (2023): 385-395. magiran.com/p2537703
نجمه مهرنیا، محسن وظیفه دوست، زهره دیدار، بهاره حاجی رستملو، احمد پدرام نیا، (1401). 'بررسی خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و شناسایی ترکیبات شیمیایی حاصل از عناب (گوشت و هسته) و ارزیابی امکان استفاده از آن در فرمولاسیون روغن آفتابگردان (در طی نگه داری)'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 19(9)، صص.385-395. magiran.com/p2537703
Najme Mehrnia, Mohsen Vazifedoost, Zohreh Didar, Bahareh Haji Rostamloo, Ahmad Pedramnia, (2023). 'Investigation of antioxidant, antimicrobial properties and identification of chemical compounds derived from jujube (meat and kernels) and evaluation of its possibility in the formulation of sunflower oil (during storage).', Food Science and Technology, 19(9), pp.385-395. magiran.com/p2537703
نجمه مهرنیا؛ محسن وظیفه دوست؛ زهره دیدار؛ بهاره حاجی رستملو؛ احمد پدرام نیا. "بررسی خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و شناسایی ترکیبات شیمیایی حاصل از عناب (گوشت و هسته) و ارزیابی امکان استفاده از آن در فرمولاسیون روغن آفتابگردان (در طی نگه داری)". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 19 ،9 ، 1401، 385-395. magiran.com/p2537703
Najme Mehrnia; Mohsen Vazifedoost; Zohreh Didar; Bahareh Haji Rostamloo; Ahmad Pedramnia. "Investigation of antioxidant, antimicrobial properties and identification of chemical compounds derived from jujube (meat and kernels) and evaluation of its possibility in the formulation of sunflower oil (during storage).", Food Science and Technology, 19, 9, 2023, 385-395. magiran.com/p2537703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال