به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله احمدپور، یوبرت قوستا، محمد جوان نیکخواه، محمدرضا فتاحی مقدم، کیوان غضنفری، (1391). مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 42(2)، 251. magiran.com/p984115
Abd-Allah Ahmadpour, Youbert Ghosta, Mohammad Javan-Nikkhah, Mohammadreza Fattahi, Keyvan Ghazanfari, (2012). A Study on Specificity and Host Range of Wilsonomyces carpophilus, the Causal Agent of Shot Hole Disease of Stone Fruit Trees and Evaluation of Relative Resistance of some Peach Cultivars, Iranian Journal of Plant Protection Science, 42(2), 251. magiran.com/p984115
عبدالله احمدپور، یوبرت قوستا، محمد جوان نیکخواه، محمدرضا فتاحی مقدم، کیوان غضنفری، مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1391؛ 42(2): 251. magiran.com/p984115
Abd-Allah Ahmadpour, Youbert Ghosta, Mohammad Javan-Nikkhah, Mohammadreza Fattahi, Keyvan Ghazanfari, A Study on Specificity and Host Range of Wilsonomyces carpophilus, the Causal Agent of Shot Hole Disease of Stone Fruit Trees and Evaluation of Relative Resistance of some Peach Cultivars, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2012; 42(2): 251. magiran.com/p984115
عبدالله احمدپور، یوبرت قوستا، محمد جوان نیکخواه، محمدرضا فتاحی مقدم، کیوان غضنفری، "مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 42، شماره 2 (1391): 251. magiran.com/p984115
Abd-Allah Ahmadpour, Youbert Ghosta, Mohammad Javan-Nikkhah, Mohammadreza Fattahi, Keyvan Ghazanfari, "A Study on Specificity and Host Range of Wilsonomyces carpophilus, the Causal Agent of Shot Hole Disease of Stone Fruit Trees and Evaluation of Relative Resistance of some Peach Cultivars", Iranian Journal of Plant Protection Science 42, no.2 (2012): 251. magiran.com/p984115
عبدالله احمدپور، یوبرت قوستا، محمد جوان نیکخواه، محمدرضا فتاحی مقدم، کیوان غضنفری، (1391). 'مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 42(2)، صص.251. magiran.com/p984115
Abd-Allah Ahmadpour, Youbert Ghosta, Mohammad Javan-Nikkhah, Mohammadreza Fattahi, Keyvan Ghazanfari, (2012). 'A Study on Specificity and Host Range of Wilsonomyces carpophilus, the Causal Agent of Shot Hole Disease of Stone Fruit Trees and Evaluation of Relative Resistance of some Peach Cultivars', Iranian Journal of Plant Protection Science, 42(2), pp.251. magiran.com/p984115
عبدالله احمدپور؛ یوبرت قوستا؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ کیوان غضنفری. "مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 42 ،2 ، 1391، 251. magiran.com/p984115
Abd-Allah Ahmadpour; Youbert Ghosta; Mohammad Javan-Nikkhah; Mohammadreza Fattahi; Keyvan Ghazanfari. "A Study on Specificity and Host Range of Wilsonomyces carpophilus, the Causal Agent of Shot Hole Disease of Stone Fruit Trees and Evaluation of Relative Resistance of some Peach Cultivars", Iranian Journal of Plant Protection Science, 42, 2, 2012, 251. magiran.com/p984115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال