به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۳۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ۱۵ خرداد بهار و تابستان 1401 دکتر سید حمید روحانی
۲A مجله معماری و هنر 1735-5192 Autumn 2018 احمد زهادی
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance 2588-6142 Summer 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Acta Medica Iranica 0044-6025 Apr 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advance Researches in Civil Engineering 2645-7229 Autumn 2022 دکتر روزبه دبیری
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2383-2762 Spring 2023 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Biomedical Research 2277-9175 Aug 2023 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Journal of Advanced Biomedical Sciences 2228-5105 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Winter 2023 پژوهشگاه مواد و انرژی
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Jun 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advanced Journal of Chemistry, Section A 2645-7768 Autumn 2023 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Journal of Chemistry, Section B: Natural Products and Medical Chemistry 2716-9634 Aug 2023 دکتر سامی سجادی فر
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Dec 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry 2008-7748 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 May 2023 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
International Journal of Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 0044-6025 eISSN: 1735-9694
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمد جوادیان
  سردبیر: دکتر احمدرضا دهپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال شصت و یکم شماره 4 (Apr 2023)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شعبانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 2 (Spring 2023)
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2022)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال