به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آب و توسعه پایدار 2423-5474 بهار 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و خاک 2008-4757 خرداد و تیر 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله آب و فاضلاب 1024-5936 خرداد و تیر 1401 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
مجله آبخوان و قنات 2588-3852 بهار و تابستان 1400 دانشگاه بیرجند
فصلنامه آبزیان زینتی 2423-4575 تابستان 1401 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
مجله آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 خرداد و تیر 1401 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
نشریه آراء 2717-1841 بهار 1401 دادگستری کل استان اصفهان
فصلنامه آرشیو توانبخشی 2538-6247 زمستان 1400 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
نشریه آرمان پردازش 2783-1361 بهار 1400 دکتر نفیسه فارغ زاده
فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان 2345-4369 تابستان 1393 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
نشریه ‪ آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 پاییز و زمستان 1399 مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره آرام (ژیران) و انجمن مشاوره ایران شعبه استان کردستان
نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 اسفند 1400 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الخریف و الشتاء 2020 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1401 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آفاق علوم انسانی 2538-4278 اردیبهشت 1401 دکتر سید امیر موسوی
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 بهار 1401 دانشگاه گلستان
نشریه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1401 دانشگاه تهران
نشریه آمایش سیاسی فضا 2645-5145 تابستان 1401 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • pISSN: 1024-5936 eISSN: 2383-0905
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
  مدیر مسئول: مهندس عباس پیراینده
  سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 139 (خرداد و تیر 1401)
 • pISSN: 2717-1841 eISSN: 2717-185X
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دادگستری کل استان اصفهان
  مدیر مسئول: سید رضا سجودی
  سردبیر: دکتر سید احمد عسگری ارجنکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 9 (بهار 1401)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر علی کریم زاده
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (بهار 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال