فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف ت)

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو هفته نامه تخته سفید اسفند 1392 مسعود حسین
دو هفته نامه تراز نیمه دوم دی 1392 موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
دو هفته نامه تندیس بهمن 1398 محمدحسن حامدی
هفته نامه تکتا دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
|
  • دوهفته نامه تحلیلی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی
    صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر هاشم داداش پور
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (نیمه دوم دی 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال