فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ح)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حاشیه بهمن 1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حافظ 1421-1735 مهر 1385
حدیث پژوهی 2008-6547 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کاشان
حدیث حوزه 2423-3285 پاییز و زمستان 1397 مرکز تخصصی علوم حدیث
حدیث زندگی بهمن و اسفند 1387 محمد ی نیک
حدیث و اندیشه 2322-3820 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه قرآن و حدیث
حرارت و برودت 2251-6670 خرداد 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
حرفه: هنرمند تابستان 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
حرم بهمن81 آستان قدس رضوی
حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
حریق 2008-207x آذر و دی 1397 فرشید نوروزخانی
حسابدار 1735-0530 خرداد و تیر 1398 انجمن حسابداران خبره ایران
حسابدار رسمی اسفند 1397 جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 پابیز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
حسابداری دولتی 2423-4613 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه پیام نور
حسابداری مالی 2345-2617 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
حسابداری مدیریت 2228-5938 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
حسابرس 1562-3378 خرداد و تیر 1398 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
حسابرسان داخلی 1396 انجمن حسابرسان داخلی ایران
حسابرسی فناوری اطلاعات 2383-2452 1396 دکتر سیدمحسن هاشمی
|
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: علی اصغر سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (بهمن 1391)
 • pISSN: 1421-1735
  ماهنامه پژوهشی - اطلاع رسانی - در زمینه ی ایران شناسی
  مدیر مسئول و سردبیر: سیدحسن امین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (مهر 1385)
 • pISSN: 2423-3285 eISSN: 2423-3285
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تخصصی علوم حدیث
  مدیر مسئول: حجت الاسلام سیدهاشم حسینی بوشهری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2251-6670
  ماهنامه خبری, تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (خرداد 1398)
 • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
  مدیر مسئول: ایمان افسریان
  سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (تابستان 1398)
 • هفته نامه فرهنگی,مسائل اجتماعی (اجتماعی)
  صاحب امتیاز: آستان قدس رضوی
  مدیر مسئول: سیداحمد موذن علوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (بهمن81)
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سیدنصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 2008-207x
  ماهنامه تخصصی, فنی و مهندسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: فرشید نوروزخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (آذر و دی 1397)
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1562-3378
  دوماهنامه اطلاع رسانی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
  مدیر مسئول: اکبر سهیلی پور
  سردبیر: دکتر یدالله مکرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (خرداد و تیر 1398)
 • pISSN: 2383-2452
  فصلنامه اطلاعات حسابداری و حسابرسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحسن هاشمی
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال