به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ح)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه حدیث پژوهی 2008-6547 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه کاشان
مجله حدیث حوزه 2423-3285 بهار و تابستان 1399 مرکز تخصصی علوم حدیث
مجله حدیث و اندیشه 2322-3820 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه قرآن و حدیث
فصلنامه حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه حسابداری دولتی 2423-4613 بهار و تابستان 1401 دانشگاه پیام نور
نشریه حسابداری سلامت 2252-0473 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجله حسابداری مدیریت 2228-5938 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی 2717-3135 زمستان 1400 دکتر مهدی فرجی
نشریه حسابداری و منافع اجتماعی 2783-2414 زمستان 1400 دانشگاه الزهرا
نشریه حفاظت از بافتهای تاریخی تابستان 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 3462-2476 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه گنبد کاووس
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه حقوق اداری 2383-1863 بهار 1401 مرکز آموزش مدیریت دولتی
نشریه حقوق اساسی 174x-1735 بهار و تابستان 1399 دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
فصلنامه حقوق اسلامی 1735-3270 پاییز 1400 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نشریه حقوق بشر 2021بهار و تابستان 1400 دانشگاه مفید قم
نشریه حقوق بشر و شهروندی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق
نشریه حقوق بین المللی کیفری Winter 2022 دکتر هیبت الله نژندی منش
|
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (زمستان 1400)
 • pISSN: 2383-1863
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
  مدیر مسئول: دکتر شهلا سهرابی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهار 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال