به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه رابط سلامت 2008-9155 تابستان و پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه رادار 2345-4024 بهار و تابستان 1400 دانشگاه جامع امام حسین
مجله راز بهزیستن پاییز 1394 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فصلنامه راهبرد 1028-3102 زمستان 1400 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی 2251-7081 زمستان 1400 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
فصلنامه راهبرد اقتصادی 2252-0597 زمستان 1400 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
نشریه راهبرد توسعه 1735-2460 بهار 1401 موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
فصلنامه راهبرد دفاعی 1735-1723 زمستان 1400 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
مجله راهبرد سیاسی 2588-4565 زمستان 1400 دکتر سید محمدرضا موسوی
فصلنامه راهبرد فرهنگ 2008-3696 بهار 1401 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مجله راهبرد مدیریت مالی 2345-3214 تابستان 1401 دانشگاه الزهرا
نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 2345-5248 خرداد و تیر 1401 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی 1028-3188 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه راهبردهای بازنشستگی 2676-7600 پاییز 1398 مهندس علی علیدوستی
نشریه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 2383-2185 زمستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2383-2657 بهار 1401 دانشگاه تربت حیدریه
نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 2476-6879 بهار 1401 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مجله راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی بهار 1400 حکیم سحاقی
مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان 2645-7156 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه فرهنگیان
|
 • pISSN: 1028-3102 eISSN: 2588-6525
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا مجیدی
  سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (زمستان 1400)
 • pISSN: 2252-0597 eISSN: 2588-6568
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا مجیدی
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (زمستان 1400)
 • pISSN: 1735-1723
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
  مدیر مسئول: شهرام نوروزانی کوهستانی
  سردبیر: سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (زمستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال