به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 تابستان 1401 دانشگاه الزهرا
نشریه زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1401 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 زمستان 1400 دانشگاه پیام نور
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه شیراز
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی پاییز و زمستان 1400 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 2251-7979 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تبریز
نشریه زبان و ادب فارسی 2008-899x بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار و تابستان 1399 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 بهار و تابستان 1400 جامعه المصطفی العالمیه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X پاییز و زمستان 1400 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 بهار 1401 دانشگاه تربت حیدریه
مجله زمین ساخت 2676-4512 بهار 1400 دانشگاه بیرجند
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 بهار 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 بهار 1401 جهاد دانشگاهی
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (تابستان 1401)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: محمود رضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال