به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 بهار 1401 دانشگاه الزهرا
نشریه زبان شناخت 2099-8002 پاییز و زمستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 زمستان 1400 دانشگاه پیام نور
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه شیراز
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی پاییز و زمستان 1400 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 2251-7979 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تبریز
نشریه زبان و ادب فارسی 2008-899x زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار و تابستان 1399 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X پاییز و زمستان 1400 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 بهار 1401 دانشگاه تربت حیدریه
مجله زمین ساخت 2676-4512 بهار 1400 دانشگاه بیرجند
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 بهار 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمستان 1400 جهاد دانشگاهی
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 پاییز 1400 دانشگاه خوارزمی
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار 1401)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: محمود رضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال