به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ش)

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه شاخص کارآفرینی بهار 1401 دکتر امیر محمودزاده
ماهنامه شباک 2476-3667 بهمن 1399 دکتر امیرحسین یوسفی
بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی 2383-370X زمستان 1395 دانشگاه خلیج فارس
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 زمستان 1400 دانشگاه شیراز
نشریه شناخت 2008-7322 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه شناخت اجتماعی 2322-3782 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه پیام نور
مجله شهر ایمن 2676-556x بهار 1400 انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
فصلنامه شهر پایدار 2476-6631 بهار 1401 انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
نشریه شهر تاب آور تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه شهر نوین اسلامی بهار و پاییز 1400 دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز
مجله شهرسازی ایران بهار و تابستان 1401 انتشارات شهرسازی
فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط 2716-9782 پاییز 1400 دکتر پرویز اکبری
فصلنامه شیعه پژوهی 4125-2423 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه ادیان و مذاهب
فصلنامه شیعه شناسی 1735-4722 زمستان 1400 موسسه شیعه شناسی
فصلنامه شیلات 2008-5729 تابستان 1401 دانشگاه تهران
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 تابستان 1400 جهاد دانشگاهی
فصلنامه شیمی کاربردی 1735-9457 تابستان 1401 دانشگاه سمنان
|
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
  مدیر مسئول: دکتر رحمان عشریه
  سردبیر: دکتر علی نصیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 2676-556x
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
  سردبیر: دکتر سید باقر حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: دکتر سید محمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (زمستان 1400)
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سید حسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (تابستان 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال