فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ص)

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله صفه 1683-870X تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه صنایع الکترونیک 1683-0857 بهار 1399 صنایع الکترونیک ایران
مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 2008-9066 زمستان 1398 انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
فصلنامه صنعت لاستیک ایران 1563-0633 بهار 1399 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
نشریه صنعت و دانشگاه پاییز و زمستان 1397 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
مجله صوت و ارتعاش 2383-1839 پاییز و زمستان 1398 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
|
 • pISSN: 1683-870X eISSN: 2645-5900
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
  سردبیر: دکتر حمید ندیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال