به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۱۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف 2645-3843 پاییز 1400 جواد ساسانی
فصلنامه عرفان اسلامی 2008-0514 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نشریه عصب روانشناسی 2476-5023 زمستان 1400 دانشگاه پیام نور
نشریه عصب روانشناسی بالینی ورزشی 2783-4271 زمستان 1400 دکتر سید محمدرضا علوی زاده
فصلنامه عصر آدینه پاییز و زمستان 1400 دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
نشریه عصر برق 3828-2588 زمستان 1400 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
نشریه عقل و دین 2588-381X پاییز و زمستان 1399 دکتر احمد بهشتی
نشریه علامه 1735-9872 بهار 1399 دانشگاه تبریز
نشریه علم زبان 2423-7728 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه علم سنجی کاسپین 2423-4710 بهار و تابستان 1401 دانشگاه علوم پزشکی بابل
فصلنامه علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه علم و تمدن در اسلام 2783-1000 زمستان 1400 مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم
نشریه علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 زمستان 1398 انجمن سرامیک ایران
مجله علم و وکالت 2676-6353 پاییز 1398 کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
مجله علمی پژوهان 1029-4863 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی همدان
مجله علمی شیلات ایران 1026-1354 بهمن و اسفند 1400 موسسه تحقیقات شیلات ایران
نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 زمستان 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه علوم آبزی پروری ایران 2322-5351 پاییز و زمستان 1400 انجمن آبزی پروری ایران
نشریه علوم آبزی پروری پیشرفته 2783-1477 پاییز و زمستان 1400 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور (بندر انزلی)
|
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مظاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (بهار 1401)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1400)
 • pISSN: 2588-381X eISSN: 2588-431X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر ابراهیم اقبالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار 1399)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
  مدیر مسئول: دکتر رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سید محمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 2783-1000 eISSN: 2676-4830
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم
  مدیر مسئول: دکتر سید جمال الدین میرمحمدی
  سردبیر: دکتر مرتضی شیرودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (زمستان 1400)
 • pISSN: 2676-6353
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال