فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف غ)

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1683-4844 فروردین و اردیبهشت 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غذا 2008-2894 بهمن 1396 اعظم ساعت
غذا،دام،کشاورزی (غدک) 2008-6393 آبان 1397 مهندس ولی حاجی پور
غرب شناسی بنیادی 2383-0581 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-2894
  ماهنامه تحلیلی , آموزشی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: اعظم ساعت
  مدیر مسئول: دکتر احمد قاسم
  سردبیر: اردلان آزاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (بهمن 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال