به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 تابستان 1402 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 زمستان 1402 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نامه الهیات 2008-1677 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x بهار و تابستان 1402 انجمن جمعیت شناسی ایران
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 زمستان 1402 انجمن حشره شناسی ایران
نشریه نامه انسان شناسی 1375-2096 بهار و تابستان 1402 انجمن انسان شناسی ایران
نامه صدوق پاییز 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگ و ارتباطات بهار و تابستان 1401 دانشگاه امام صادق
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز 1402 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 زمستان 1402 دانشگاه هنر
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نامه مکانیک شریف 1561-9389 تابستان 1399 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 تابستان 1402 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 تابستان 1402 دانشگاه هنر
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 پاییز 1402 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه نثر پژوهی عربی خریف 2023 دانشگاه قم
نشریه نخبگان علوم و مهندسی 2538-581x Dec 2023آذر 1402 گروه نخبگان دانشگاهی ایران
نشریه ندا بهار و تابستان 1398 انجمن آمار ایران
|
 • pISSN: 1561-9389
  سالنامه تخصصی - کاربردی مهندسی مکانیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر جواد اکبری
  سردبیر: علیرضا کشتکار باقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1399)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال