به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 تابستان 1401 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 بهار 1401 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x بهار و تابستان 1400 انجمن جمعیت شناسی ایران
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 پاییز 1400 انجمن حشره شناسی ایران
نشریه نامه انسان شناسی 1375-2096 پاییز و زمستان 1400 انجمن انسان شناسی ایران
نامه صدوق پاییز 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگ و ارتباطات بهار و تابستان 1400 دانشگاه امام صادق
نامه فرهنگستان 1025-0832 بهار و تابستان 1401 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 تابستان 1401 دانشگاه هنر
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نامه مکانیک شریف 1561-9389 تابستان 1399 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 پاییز 1400 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 پاییز 1400 دانشگاه هنر
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 تابستان 1401 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه نخبگان علوم و مهندسی 2538-581x خرداد 1401 گروه نخبگان دانشگاهی ایران
نشریه ندا بهار و تابستان 1398 انجمن آمار ایران
فصلنامه نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
نشریه نسیم خرد 2476-4302 بهار و تابستان 1400 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
|
 • pISSN: 2008-4617
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  مدیر مسئول: دکتر رضا منیعی
  سردبیر: دکتر ابراهیم خدایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1401)
 • pISSN: 1561-9389
  سالنامه تخصصی - کاربردی مهندسی مکانیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر جواد اکبری
  سردبیر: علیرضا کشتکار باقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1399)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1401)
 • pISSN: 2538-581x
  دوماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت و علوم فناوری های نوین به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: گروه نخبگان دانشگاهی ایران
  مدیر مسئول: آذین موحدی
  سردبیر: دکتر سیامک حاجی یخچالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (خرداد 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال