فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف ن)

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نازلی بالا تیر و مرداد 1397 سیداحمد باقرزاده ارجمندی
نامه مربی تابستان 1394 موسسه پژوهشی کودکان دنیا
نامه میبد پاییز 1380 دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی
نبات دی 1397 موسسه فردای روشن کودک
ندای قدس آبان 1387 جنبش جهاد اسلامی فلسطین، دفتر تهران
ندای قلم خرداد 1398 حامد کاظم زاده خوئی
نسخه شهریور 1394 اعظم حسینی
نسل آفتاب ابوالفضل کارآمد
نسیم بهار سید جواد موسوی
نسیم بیداری تیر 1398 دکتر سیدمحمدمهدی طباطبایی
نصف جهان هوشنگ غلامی
نگاره نیمه اول 1389 دکتر سیدمحمد صحفی
نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب
نهال انقلاب آبان 1386 نمایندگی ولی وفقیه در نیروی مقاومت بسیج
نوآور 1735-2673 خرداد و تیر 1398 شیوا شبیری
نوین پزشکی 4793-0028 فروردین 1398 موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
نی نی تیر 1397 شهرام ایمانی
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فردای روشن کودک
  مدیر مسئول: مجتبی سادات سرکی
  سردبیر: شهرزاد کامکار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (دی 1397)
 • ماهنامه سیاسی, خبری, تحلیلی, ویژه مسائل فلسطین و رژیم صهیونیستی
  صاحب امتیاز: جنبش جهاد اسلامی فلسطین، دفتر تهران
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 103 (آبان 1387)
 • ماهنامه فرهنگی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حامد کاظم زاده خوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (خرداد 1398)
 • دوهفته نامه علمی - ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: اعظم حسینی
  سردبیر: دکتر رضا قلمقاش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (شهریور 1394)
 • هفته نامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ابوالفضل کارآمد
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید جواد موسوی
 • هفته نامه فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, ورزشی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز: هوشنگ غلامی
  مدیر مسئول: هوشنگ غلامی
  سردبیر: ایرج ناظمی
 • دوهفته نامه گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحمد صحفی
  سردبیر: علی میرمیرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (نیمه اول 1389)
 • فصلنامه اطلاع رسانی, پژوهشی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب
  مدیر مسئول: امیر دادخواه
  سردبیر: کمال شاکری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36-38 (بهار و تابستان 1396)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, ورزشی
  صاحب امتیاز: نمایندگی ولی وفقیه در نیروی مقاومت بسیج
  مدیر مسئول: تیمور امین ناصری
  سردبیر: دکتر محمدرضا امینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 365 (آبان 1386)
 • pISSN: 1735-2673
  ماهنامه آموزشی, اطلاع رسانی, پژوهشی و فناوری روز
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: شیوا شبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 171 (خرداد و تیر 1398)
 • pISSN: 4793-0028
  دوهفته نامه پزشکی, پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
  مدیر مسئول: امیرعباس فتاح زاده
  سردبیر: دکتر رضا کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 689-690 (فروردین 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام ایمانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (تیر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال