به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ه)

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 بهار و تابستان 1400 دانشگاه مفید قم
نشریه هفت آسمان 2322-4290 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه ادیان و مذاهب
فصلنامه هنر زبان 2476-6526 امرداد 1400 دکتر مهدی محمدبیگی
مجله هنر و تمدن شرق 2345-6639 تابستان 1401 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
فصلنامه هنرهای تجسمی 2228-6039 بهار 1401 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای حوزه کاسپین 2476-3756 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مازندران
فصلنامه هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x پاییز و زمستان 1400 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشریه هنرهای صناعی ایران 2645-7504 بهار و تابستان 1400 دانشگاه کاشان
نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 بهار 1401 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای کاربردی 2252-0260 زمستان 1400 دانشگاه سمنان
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1400 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 2251-6530 پاییز 1401 دانشگاه اصفهان
فصلنامه هویت شهر 1735-9562 تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله هیدروژیولوژی 2588-3011 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروژیومورفولوژی 2383-3254 بهار 1401 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1400 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجله هیدرولیک 2345-4237 انجمن هیدرولیک ایران
نشریه هیستوبیولوژی دامپزشکی 4452-2322 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
|
 • pISSN: 2345-6639
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر شهره جوادی
  سردبیر: دکتر بهرام آجورلو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (تابستان 1401)
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1401)
 • pISSN: 2345-4237 eISSN: 2645-8063
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن هیدرولیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر جواد احدیان
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 2
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال