به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف B)

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 Winter-Spring 2022 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X Nov-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2008-3866 Aug 2022 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Basic Research in Medical Sciences 2383-0972 Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
International journal of basic science in medicine 2476-664X Mar 2022 دانشگاه علوم پزشکی زابل
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Biolmpacts 2228-5660 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
International Biological and Biomedical Journal 2423-4478 Winter 2019 دکتر محسن آسوری
Biomacromolecular Journal Winter-Spring 2019 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Journal of Biomedical Physics & Engineering 2251-7200 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Biomedicine International Journals 2251-6689 2013 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 Summer 2022 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Iranian Journal of Blood and Cancer 2088-4595 Mar 2020 انجمن خون و سرطان کودکان ایران
Bulletin of Emergency And Trauma 2322-2522 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
International Journal of Business and Development Studies 2008-448x Winter 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2228-6527 eISSN: 2228-5466
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی محققی
  سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Mar 2020)
 • pISSN: 2322-2522
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر شهرام بلندپرواز
  سردبیر: دکتر حمیدرضا عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Apr 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال