فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف M)

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Modern Banking 2383-4293 Jan 2016 دکتر سید محسن هاشمی
|
  • pISSN: 2383-4293
    سالنامه بانکداری الکترونیک به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سید محسن هاشمی
    سردبیر: دکتر عمید خطیبی بردسیری
    آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Jan 2016)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال