به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف S)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Safinah al-nejat 2021 موسسه فرهنگی نبا مبین
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Winter 2022 دانشگاه مراغه
International Journal of School Health 2345-5152 Autumn 2019 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
School of Medicine Students Journal Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Schooling 2588-6703 Summer 2020 دانشگاه بیرجند
International Journal of Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
Iranian Journal of science and Technology (A: Siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Winter 2022 دانشگاه تهران
Scientia Iranica 1026-3098 Sep-Oct 2019 دانشگاه صنعتی شریف
Scientific Journal of Rescue Relief 2008-4544 Summer 2022 موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال ایران
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 Summer 2020 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Journal of Sexual Health Psychology Jan 2022 دکتر اسماعیل شیردل هاور
Shiraz Emedical Journal 1735-1391 Jun 2022 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Signal Processing and Renewable Energy 2588-7327 Winter 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2783-4441 Feb 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
|
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (2021)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 1026-3098 eISSN: 2345-3605
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر سید تقی اخوان نیاکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و ششم شماره 5 (Sep-Oct 2019)
 • pISSN: 2588-7327 eISSN: 2588-7335
  فصلنامه فنی و مهندسی - کامپیوتر به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر جواد علمایی
  سردبیر: دکتر صدیقه غفرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال