به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف V)

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Vaccine Research 2383-2819 2021 انستیتو پاستور ایران
Iranian Journal of Veterinary Medicine 2251-8894 Autumn 2023 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Research 1728-1997 Spring 2023 دانشگاه شیراز
Veterinary Research Forum 2008-8140 Nov 2023 دانشگاه ارومیه
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 2008-465X Spring 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Veterinary Surgery 2008-3033 Summer-Autumn 2023 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
Iranian Journal of Virology 1735-5680 2022 انجمن ویروس شناسی ایران
|
 • pISSN: 2383-2819 eISSN: 2423-4923
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو پاستور ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدرضا آقاصادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، 2021)
 • pISSN: 2008-8140 eISSN: 2322-3618
  ماهنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
  مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
  سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 11 (Nov 2023)
 • pISSN: 1735-5680 eISSN: 2588-5030
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ویروس شناسی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود شمسی شهرآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 1 (2022)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال