به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی معتبر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۰۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance 2588-6142 Autumn 2022 دانشگاه فردوسی مشهد
Acta Medica Iranica 0044-6025 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Biomedical Research 2277-9175 Mar 2012 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Journal of Advanced Biomedical Sciences 2228-5105 Winter 2022 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Summer 2022 پژوهشگاه مواد و انرژی
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Sep 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry 2008-7748 Dec 2022 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Winter-Spring 2021 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Advanced Sport Technology 2538-5259 Winter-Spring 2022 دانشگاه محقق اردبیلی
Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Autumn 2022 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Advances in Industrial Engineering 2423-6896 Spring 2022 دانشگاه تهران
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2676-6264 Jan-Feb 2023 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Dec 2022 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
|
 • pISSN: 0044-6025 eISSN: 1735-9694
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمد جوادیان
  سردبیر: دکتر احمدرضا دهپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجاه و ششم شماره 12 (Dec 2018)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Feb 2020)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال