فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۲۰۱ تا ۲۲۰ از ۲۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهر آذر 1393 انتشارات سوره مهر
مهندسی آب نیمه دوم مهر 1393 دکتر نادر شوبی
موتور سیکلت 2251-9025 اسفند 1397 کانون موتورسیکلت رانی ایران
موتورسیلکت رانی 1396 کانون موتورسیکلت رانی ایران
میثاق با کوثر پاییز 1397 موسسه خیریه الزهرا
نازلی بالا تیر و مرداد 1397 سیداحمد باقرزاده ارجمندی
نامه مربی تابستان 1394 موسسه پژوهشی کودکان دنیا
نامه میبد پاییز 1380 دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی
نبات دی 1397 موسسه فردای روشن کودک
ندای قدس آبان 1387 جنبش جهاد اسلامی فلسطین، دفتر تهران
ندای قلم شهریور 1398 حامد کاظم زاده خوئی
نسخه شهریور 1394 اعظم حسینی
نسل آفتاب ابوالفضل کارآمد
نسیم بهار سید جواد موسوی
نسیم بیداری تیر 1398 دکتر سیدمحمدمهدی طباطبایی
نصف جهان هوشنگ غلامی
نگاره نیمه اول 1389 دکتر سیدمحمد صحفی
نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب
نهال انقلاب آبان 1386 نمایندگی ولی وفقیه در نیروی مقاومت بسیج
نوآور 1735-2673 مرداد و شهریور 1398 شیوا شبیری
|
 • دوهفته نامه
  صاحب امتیاز: انتشارات سوره مهر
  سردبیر: حیدر ایمنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 218 (آذر 1393)
 • pISSN: 2251-9025
  ماهنامه ورزشی , علمی , فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: کانون موتورسیکلت رانی ایران
  مدیر مسئول: فرهاد اسفندیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (اسفند 1397)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی, خانواده, جوانان, ورزشی
  صاحب امتیاز: موسسه خیریه الزهرا
  مدیر مسئول: سیدحسن امامی
  سردبیر: فاطمه مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فردای روشن کودک
  مدیر مسئول: مجتبی سادات سرکی
  سردبیر: شهرزاد کامکار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (دی 1397)
 • ماهنامه سیاسی, خبری, تحلیلی, ویژه مسائل فلسطین و رژیم صهیونیستی
  صاحب امتیاز: جنبش جهاد اسلامی فلسطین، دفتر تهران
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 103 (آبان 1387)
 • ماهنامه فرهنگی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حامد کاظم زاده خوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (شهریور 1398)
 • دوهفته نامه علمی - ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: اعظم حسینی
  سردبیر: دکتر رضا قلمقاش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (شهریور 1394)
 • هفته نامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ابوالفضل کارآمد
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید جواد موسوی
 • هفته نامه فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, ورزشی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز: هوشنگ غلامی
  مدیر مسئول: هوشنگ غلامی
  سردبیر: ایرج ناظمی
 • دوهفته نامه گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحمد صحفی
  سردبیر: علی میرمیرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (نیمه اول 1389)
 • فصلنامه اطلاع رسانی, پژوهشی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب
  مدیر مسئول: امیر دادخواه
  سردبیر: کمال شاکری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36-38 (بهار و تابستان 1396)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, ورزشی
  صاحب امتیاز: نمایندگی ولی وفقیه در نیروی مقاومت بسیج
  مدیر مسئول: تیمور امین ناصری
  سردبیر: دکتر محمدرضا امینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 365 (آبان 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال