فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نوآور 1735-2673 مرداد و شهریور 1398 شیوا شبیری
نوین پزشکی 4793-0028 فروردین 1398 موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
نی نی تیر 1397 شهرام ایمانی
هتل آبان و آذر 1384 علیرضا بیژنی اول
هفت الست زینت السادات تهرانی
هفت روز کشاورزان چهارشنبه پانزدهم دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
هماوندی 2383-3319 زمستان 1393 دکتر علی حیدری
همدلی ولی الله شجاع پوریان
هنر آشپزی 1735-5036 آذر 1396 شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
هنر قنادی مهر 1395 شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
هنرمند 25 فروردین 1393 شرکت جهان سبز
هنرهای رزمی 2903-1563 شهریور و مهر 1385 روبن شاهوردیان
وارلیق 1023-7186 زمستان 1391 دکتر جواد هیئت
ولایت قزوین
کتابستان دی و بهمن 1397 مهندس محمدرضا جمشیدی
کتابهای اسلامی 1682-2757 پاییز و زمستان 1392 موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع
کمان دهم اردیبهشت 1381 هدایت الله بهبودی
کمیک گل آقا 7810-1735 آذر 1386 پوپک صابری فومنی
کودک سالم شهریور 1398 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
کوه 1027-104X زمستان 1397 دکتر حسن صالحی مقدم
|
 • pISSN: 4793-0028
  دوهفته نامه پزشکی, پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
  مدیر مسئول: امیرعباس فتاح زاده
  سردبیر: دکتر رضا کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 689-690 (فروردین 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام ایمانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (تیر 1397)
 • هفته نامه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علیرضا بیژنی اول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (آبان و آذر 1384)
 • هفته نامه اجتماعی ، اقتصادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: زینت السادات تهرانی
  سردبیر: سیدحسن تهرانی
 • pISSN: 2383-3319
  فصلنامه سیاست اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر علی حیدری
  سردبیر: امیر لعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1393)
 • هفته نامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: ولی الله شجاع پوریان
  مدیر مسئول: فریبا خاوش
 • pISSN: 1735-5036
  ماهنامه آشپزی و شیرینی پزی
  صاحب امتیاز: شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
  مدیر مسئول: محمدولی مفیدی
  سردبیر: رزینا شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (آذر 1396)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
  مدیر مسئول: محمدولی مفیدی
  سردبیر: رزیتا شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 144 (مهر 1395)
 • هفته نامه سینما, تئاتر, ادبیات, موسیقی و هنر های تجسمی
  صاحب امتیاز: شرکت جهان سبز
  مدیر مسئول: مهدیه احمدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 160 (25 فروردین 1393)
 • pISSN: 1023-7186
  فصلنامه فرهنگی , ادبی, هنری به زبان ترکی - فارسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر جواد هیئت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 167 (زمستان 1391)
 • pISSN: 7810-1735
  دوهفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: پوپک صابری فومنی
  سردبیر: امیرحسین داوودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (آذر 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال