فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۳۸۱ تا ۲۳۹۹ از ۲۳۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کتابداری و اطلاع رسانی 1680-9637 زمستان 1398 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 تابستان 1398 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
کلام اسلامی 2322-4592 تابستان 1398 آیت الله العظمی جعفر سبحانی
کنترل 2008-8345 پاییز 1398 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
کنترل صنعتی 2588-4158 پاییز و زمستان 1395 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کواترنری ایران 2423-7108 بهار 1398 انجمن کواترنری ایران
کودکان استثنایی 1682-6612 زمستان 1398 پژوهشکده کودکان استثنایی
کومش 1608-7046 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 2322-2344 1398 انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
کیمیای هنر 2251-8630 تابستان 1398 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
یافته 1563-0773 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 بهار وتابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
یافته های نوین در زمین شناسی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
 • pISSN: 2322-4592
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: آیت الله العظمی جعفر سبحانی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
  سردبیر: عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 110 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-8345 eISSN: 2538-3752
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: دکتر ایرج گودرزنیا
  سردبیر: دکتر علی خاکی صدیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2588-4158
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: مهندس عباس شعری مقدم
  سردبیر: دکتر سیدعلی اکبر صفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 2423-7108
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کواترنری ایران
  مدیر مسئول: فریبرز قریب
  سردبیر: دکتر قاسم عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-8630
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدکمال حاج سیدجوادی
  سردبیر: دکتر سیدغلامرضا اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال