فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۴۲۱ تا ۲۴۲۷ از ۲۴۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کیمیای هنر 2251-8630 تابستان 1398 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
یافته 1563-0773 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 بهار وتابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
یافته های نوین در زمین شناسی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 بهار 1399 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2251-8630
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید کمال حاج سیدجوادی
  سردبیر: دکتر سید غلامرضا اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال