فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۴۴۱ تا ۲۴۶۰ از ۲۴۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2645-5781 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله کاشان شناسی بهار و تابستان 1398 دانشگاه کاشان
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 تابستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 زمستان 1398 دانشگاه یزد
نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
مجله کتاب قیم 2251-6026 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه میبد
فصلنامه کتاب نقد بهار و تابستان 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دو فصلنامه کتاب و سنت بهار و تابستان 1395 دانشگاه قرآن و حدیث
فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی 1680-9637 بهار 1399 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجله کتیبه میراث شیعه پاییز و زمستان 1398 محمد باقری
مجله کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
مجله کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 تابستان 1398 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
فصلنامه کلام اسلامی 2322-4592 تابستان 1398 آیت الله العظمی جعفر سبحانی
مجله کلام حکمت 2676-5853 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله کنترل 2008-8345 زمستان 1398 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران (قطب کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه کنترل صنعتی 2588-4158 پاییز و زمستان 1395 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
فصلنامه کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه کواترنری ایران 2423-7108 تابستان 1398 انجمن کواترنری ایران
|
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
 • pISSN: 2322-4592
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: آیت الله العظمی جعفر سبحانی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
  سردبیر: دکتر عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 110 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-8345 eISSN: 2538-3752
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران (قطب کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
  مدیر مسئول: دکتر ایرج گودرزنیا
  سردبیر: دکتر علی خاکی صدیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2588-4158
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: مهندس عباس شعری مقدم
  سردبیر: دکتر سید علی اکبر صفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال