به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۲۴۱ تا ۲۶۰ از ۳۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فصلنامه زن و جامعه 2008-8566 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه زن و مطالعات خانواده 2008-7225 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فصلنامه زیبایی شناسی ادبی 1735-837X پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فصلنامه زیست شناسی تکوینی 2008-629X پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجله زیست شناسی جانوری 1735-9724 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
فصلنامه زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
فصلنامه سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نشریه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی 2821-2088 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه سیاست پژوهی ایرانی 2981-0515 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
نشریه سیاستگذاری شهری و منطقه ای 2821-0921 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه سیستم های پردازشی و ارتباطی چند رسانه ای هوشمند 2783-2570 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نشریه طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی 2717-4387 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نشریه عرفان اسلامی 2008-0514 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فصلنامه علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-7039 تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نشریه علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 بهار و تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
|
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مظاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال