به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۲۴۱ تا ۲۶۰ از ۵۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Midwifery & Reproductive health 2345-4792 Jul 2024 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Modern Care Journal 2423-7876 Jul 2024 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Modern Medical Laboratory Journal 2371-770X Winter-Spring 2023 دکتر مسعود وثوق
Journal of Modern Rehabilitation 2008-2576 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis 2383-0522 Winter 2016 دانشگاه تربیت مدرس
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 Summer and Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Multidisciplinary Cancer Investigation 2476-4922 Oct 2023 جهاد دانشگاهی
Multidisciplinary Cardiovascular Annals 2538-5550 Jul 2023 انجمن جراحان قلب ایران
Journal of Multidisciplinary Care 2783-3852 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
International Journal of Musculoskeletal Pain prevention 2476-5279 Spring 2024 دانشگاه تربیت مدرس
International Journal of Nano Dimension 2008-8868 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Nanomedicine Journal 2322-3049 Summer 2024 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nanomedicine Research Journal 2476-3489 Winter 2024 انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
Iranian Journal of Neonatology 2251-7510 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of nephropathology 2251-8363 May 2024 انجمن پیشگیری نفروپاتی دیابتی
Nephro-Urology Monthly 2251-7006 Feb 2024 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Iranian Journal of Neurosurgery 2423-6497 Summer 2022 انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
Journal of Nosocomial Infection 2014 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Novelty in Biomedicine 2345-3346 Summer 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Nuclear Medicine 1681-2824 Winter-Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2322-3049 eISSN: 2322-5904
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا جعفری
  سردبیر: دکتر محمد رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2024)
 • pISSN: 2476-3489 eISSN: 2476-7123
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید مهدی رضایت
  سردبیر: دکتر فرید درکوش
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2024)
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر علیشا اکیا
  سردبیر: دکتر کیقباد قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2014)
 • pISSN: 2345-3346 eISSN: 2345-3907
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا رمضانی
  سردبیر: دکتر حسین گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Summer 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال