به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۳۱۰۱ تا ۳۱۲۰ از ۳۳۶۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مطالعات هنر و رسانه 2676-7805 پاییز و زمستان 1401 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
نشریه مطالعات هنرهای تجسمی 2538-6476 بهار و تابستان 1402 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه مطالعات و پژوهش های اداری تابستان 1402 مرکز آموزش مدیریت دولتی
مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1342-1680 زمستان 1386 دانشگاه اصفهان
فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای 2008-5354 بهار 1395 دانشگاه اصفهان
نشریه مطالعات و پژوهش های منظر بهار و تابستان 1402 انجمن علی منظر ایران
فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله مطالعات و تحقیقات ادبی 1735-9732 زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی تابستان 1386 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری 2717-1345 بهار 1403 الهام قیاسی
نشریه مطالعات و سیاستهای اقتصادی 2423-4648 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه مفید قم
نشریه مطالعات وحدت حوزه و دانشگاه 2981-0744 بهار 1402 دانشگاه اراک
نشریه مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی پاییز و زمستان 1402 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی 2821-0972 تابستان 1403 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 2383-2282 بهار و تابستان 1403 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نشریه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی 2645-4475 زمستان 1402 منیژه ملایی
نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 6409-2538 فروردین 1403 منیژه ملایی
نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 2383-0182 بهار 1403 دانشگاه بیرجند
نشریه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2783-4646 بهار 1403 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نشریه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 2008-5222 بهار 1402 دانشگاه شهید چمران اهواز
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال