فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۴۶۱ تا ۳۴۸۰ از ۳۵۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
هنر موسیقی 196x-1560 مرداد الی مهر 1398 مهدی ستایشگر
هنر نهم آذر و دی 1390 حماسه کاهه
هنر و تجربه آذر 1398 موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
هنر و تمدن شرق 2345-6639 پاییز 1398 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
هنر و رایانه 2088-1735 تیر و مرداد 1387 محمدرضا بامدادیان
هنربان دی و بهمن 1397 محمد خراسانی زاده
هنرمند 25 فروردین 1393 شرکت جهان سبز
هنرنامه 697x-1608 بهار 1384 دانشگاه هنر
هنرنما معمار تابستان 1396 اشکان نصیری واثق
هنرهای تجسمی 5836-1029 اردیبهشت 1389 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
هنرهای تجسمی 2228-6039 پاییز 1398 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 زمستان 1397 دانشگاه تهران
هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
هنرهای صناعی ایران بهار و تابستان 1397 دانشگاه کاشان
هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 پاییز 1398 دانشگاه تهران
هنرهای کاربردی 2252-0260 بهار و تابستان 1395 دانشگاه سمنان
هنگام آذر 1396 محمد عسلی
هواپیما 2008-2037 دی 1397 مسعود حبیبی قهرمان نژاد
هواشناسی کشاورزی 2345-3419 بهار و تابستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
|
 • ماهنامه سینما و تئاتر
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
  مدیر مسئول: امیرحسین علم الهدی
  سردبیر: کیوان کثیریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (آذر 1398)
 • pISSN: 2345-6639
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
  سردبیر: دکتر شهره جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (پاییز 1398)
 • هفته نامه سینما, تئاتر, ادبیات, موسیقی و هنر های تجسمی
  صاحب امتیاز: شرکت جهان سبز
  مدیر مسئول: مهدیه احمدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 160 (25 فروردین 1393)
 • pISSN: 697x-1608
  فصلنامه هنر به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه هنر
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدحسن شهرستانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (بهار 1384)
 • pISSN: 2228-6039 eISSN: 2538-5178
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر شاهین حیدری
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند، دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1025-9570
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن حبیبی
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1388)
 • pISSN: 2008-2037
  دوماهنامه اطلاع رسانی, خبری, تحلیلی و پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مسعود حبیبی قهرمان نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (دی 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال